EU-kommissionens förslag om att minska naturgasanvändningen med 15 procent av rädsla för Rysslands minskade utbud avvisas kraftigt och bestämt av Spanien.

För tillfället innebär förslaget bara en juridiskt icke-bindande rekommendation till EU:s medlemsländer att frivilligt minska sin gasförbrukning. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans sa dock att ”om situationen blir värre” kommer EU-kommissionen att kunna begära obligatoriska nedskärningar från EU:s medlemsländer om förslaget går igenom.

Skarp kritik från Spanien.

Teresa Ribera

Spaniens miljöminister Teresa Ribera.

Spaniens miljöminister kritiserar Bryssel för brist på debatt och öppenhet när det gäller planen för att EU:s medlemsländer skall minska sin förbrukning av naturgas.

Vad som än händer kommer spanska familjer inte att få sin gas eller elektricitet avstängd. Vad som än händer kommer Spanien att försvara den spanska industrins position”, sa miljöminister Teresa Ribera på en presskonferens.

Spanien har gjort sina hemläxor när det gäller diversifierad energi. Det har gjort det konsekvent och betalat ett högre pris än andra europeiska partners, säger Ribera. ”Varje lands situation är unik och är resultatet av historiska ansträngningar som har betalats av konsumenterna.

Ribera förklarade att Spanien har cirka en tredjedel av EU:s lagrings- och raffineringskapacitet för flytande naturgas och har investerat mycket i alternativa energikällor som vind och solel. Hon klagade på att Spanien har bett EU att leva upp till sina åtaganden kring energisammankopplingar i två decennier.

Trots detta krav var det djupgående passivitet från EU:s sida. Det är därför den iberiska halvön praktiskt taget är en eenerig-ö, vilket också begränsar vår förmåga att hjälpa andra EU-länder.” Hon tillade att Spaniens energireserver är 80 % fulla, jämfört med cirka 50 % i resten av Europa.

Till skillnad från andra länder har vi inte levt över våra tillgångar när det gäller energi,” tillade hon. ”Vi vill hjälpa … men vi vill ha en ärlig debatt istället för att påtvingas lösningar som vi inte tycker är rättvisa eller effektiva”,

Relaterade artiklar.