Priset på bussbiljetter och månadskort sänks med nästan 40% från första september, detta är ett svar från kommunen på centralregeringens vädjan om åtgärder mot inflationen. Dessutom kan man från idag betala resorna med kort på 95 % av alla bussar. I dagsläget kan man betala med Visa och Mastercard, både med fysiskt kort och med mobilen. Tekniken förväntas tillämpas till 100 % inom kort, och den kommer även att utökas med American Express.

En av anledningarna till prissänkningen är att kommunen hoppas att prissänkningen skall göra att användningen av lokaltrafiken skall komma tillbaka till den frekvens som var före pandemin. Efterfrågan på att resa med lokaltrafiken har idag återhämtat sig till mellan 80 – 85% vilket i sig är bättre än för många andra städer och transportmedel, men målet är 100% återhämtning.

Vad gäller betalningen med kort så har det pågått försök med detta, i mars på flygplatslinjen och sen i maj på linje 8. Resultatet av testperioden har varit lysande så därför införs det nu på alla bussar i Málaga. De bussar som tar kort har märken som anger att det går att betala med kort eller mobil.

De exakta priserna är än inte helt spikade men det handlar om 30 – 40%, med tonvikt på närmare 40%. En simulering som dagstidningen SUR har gjort visar på följande troliga priser:

  1. Kort med tio resor kostar idag 8:40 € och sänks till runt 5:45.
  2. Det vanliga månadskortet som idag kostar 38:95 hamnar då på cirka 25:96.
  3. Månadskorten för studenter och pensionärer sänks från dagens 27 € till 17:55.
  4. Det sociala månadskortet för de med liten inkomst sänks från 10 € till 6:50.

Detta är en ungefärlig uppskattning, baserad på borgmästaren Francisco de la Torres uttalande. Åtgärderna träder i kraft den första september och gäller först och främst fram till årsskifte. Prissänkningarna gäller däremot inte för enkelbiljetter dessa avses att ligga kvar på nuvarande priser vilket är 1:40 € för alla bussar utom flygbussen som kostar 4:00 €.

Begäran om dessa prissänkningar skall lämnas in till transportministeriet före den 31 juli.