Detta trots den diplomatiskt upphissade tvisten mellan Algeriet i Nordafrika och Spanien som har resulterat i att vänskapsfördraget som slöts mellan länderna 2002 har upphävts. Fördraget sas upp av Algeriet den 8 juni med omedelbar verkan och i kölvattnet av det så avbröts all bankverksamhet för utrikeshandel för varor och tjänster till och från Spanien den 9 juni.

Men gasleveranserna till Spanien påverkas inte av denna upptrappningen. Algeriets president Abdelmadjid Tebboune var tvungen att högtidligt bekräfta den algeriska sidans beslutsamhet att uppfylla sina avtalsförpliktelser.

På frågan av den tyska tidskriften Der Spiegel om krisen mellan Algeriet och Spanien och dess energikonsekvenser påminde Algeriets energiminister Mohamed Arkab att hans land har ”förnyat kontrakt med Spanien och det har inte varit några problem”, och säger att ”Algeriet respekterar och kommer att alltid respektera sina avtalsförpliktelser. Vi har alltid varit en pålitlig leverantör till Europa, även när vårt land var i krig.

När det gäller en eventuell ökning av priset på algerisk gas som exporteras till Spanien, sa Arkab att ”leveranskontrakt omvärderas vart tredje år, både i volym och pris.”

Vi har nyligen förnyat kontrakten med Italien och utökat kapaciteten. Nu är det Spaniens tur. Det globala priset på gas följer oljepriset, och när oljepriset stiger som det gör nu, så stiger även gaspriserna. Så det är tydligt att en ökning diskuteras”, tillade han.

Men det är helt tydligt att gasen kommer att bli dyrare. Spanien gynnades av den senaste förhandlingen 2019 då priserna låg runt 1,5 USD/MMBtu. Idag ligger priset på spotmarknaden på mellan $30 och $40.

Den diplomatiska krisen:

Krisen bottnar i att Spanien helt ändrade ståndpunkt i frågan om Västsahara den 18 mars. Mer om det går att läsa i vår artikel från den 25 april: Algeriet fortsätter leverera gas till Spanien.