Många känner sig stressade – men vad är egentligen stress? Kanske kan mer kunskap om hur våra kroppar fungerar hjälpa oss att leva på ett mer balanserat sätt. För stress gynnar inte det vi kallar god hälsa…

Av Sjukgymnast Eva Willenheimer eva.willenheimer@bodyharmony.nu

Våra kroppar har fantastiska självreglerande system som sköter om oss. Maten smälts, blodet syresätts och vi håller rätt temperatur utan att vi behöver tänka på det. I kritiska situationer griper det autonoma nervsystemet in för att öka möjligheterna för vår överlevnad. Det autonoma nervsystemet indelas i det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet som har helt olika funktioner i våra kroppar. Båda dessa nervsystem kan vi inte direkt styra med viljan men indirekt kan vi skapa förutsättningar för att aktivera systemen.

När vi är i behaglig värme, äter god mat, njuter av massage eller andas lugnt så aktiverar vi det parasympatiska nervsystemet. Ämnet oxytocin sprids i kroppen och hjärtat slår lugnt, blodtrycket sänks och vi känner oss behagliga till mods. Vetenskapliga studier visar att mammor som ammar frisätter mängder av oxytocin i sina kroppar. Men oxytocin är inget kvinnligt hormon, även män producerar det.

Det sympatiska nervsystemet är konstruerat för att rädda livet på oss. När vi uppfattar något som hot eller fara så förbereder sig kroppen på att kämpa, fly eller spela död. Blodtrycket och pulsen höjs, blodet omfördelas till vår muskulatur (och inte till vår matsmältning) och blodsockerhalten stiger. Hormoner så som kortisol, noradrenalin och adrenalin frisläpps i kroppen. Nu är vi väl förberedda för att försvara oss genom att springa snabbt eller utkämpa strid. Eller som sista utväg spela död och hoppas att anfallarna tappar intresse för oss.

När dessa två nervsystem balanserar varandra och är aktiva vid olika tidpunkter under dygnet så är allt frid och fröjd. Vi behöver aktivitet och vi behöver vila.

Det vi kallar stress är en överaktivitet i sympatiska nervsystemet, det vill säga att vi hela tiden är lite i kamp och flyktstadiet. Kanske är det inte livshotande faror som finns i vår vardag men vår livsstil triggar igång de autonoma systemen som finns i våra kroppar sedan urminnes tider. Stresspåslaget kan vara en livsstil med mycket prestationskrav eller tidspress.

Ett sätt att minska stress är att indirekt aktivera det parasympatiska nervsystemet, ”lugn- och rosystemet”. Det mest effektiva är en ”gammal käpphäst”: Ta djupa andetag! Sitt eller ligg bekvämt. Låt andningen ta tid och utandningen ska vara lång och avspänd. Andas på ett njutbart sätt och tänk gärna på något som du är tacksam för. Håll din koncentration på andningen och känslan av tacksamhet några minuter innan du återgår till din vardag.

Andra sätt är att alltid sitta lugnt när du äter och njuta av maten. Att träna aktivt med avslappning efteråt gynnar vårt ”lugn- och rosystem” men även att sjunga och skratta.

Så vi ska vara glada för dessa båda nervsystem för de behövs i olika situationer i våra liv, bara vi lär oss att balansera dem rätt!