Nyligen publicerades en nyhetsanka, som inte borde ha slunkit igenom redaktörens durkslag. Exempelvis skrev Aftonbladet (16.10): ”Ny forskning visar att för mycket vitaminer och mineraler kan leda till en för tidig död. Nästan 39.000 kvinnors intag av kosttillskott har studerats sedan 1986 i den gigantiska amerikanska studien ´The Iowa women’s health study´. Studien visar att ett högt intag av vitaminer och mineraler har liten effekt för förbättrad hälsa.” Varifrån kom denna sensationella nyhet? Av Matti Tolonen, docent
Jo, den kom från Östra Finlands Universitet, vars näringsforskare alltid haft en mycket negativ inställning till kosttillskott. Forskaren Jaakko Mursu, 40, hade fått ett stipendium av Finlands Akademi för att ha rotat fram i arkivet vid Minnesotauniversitetet data om den sju år gamla studien på äldre kvinnor. En observationsstudie, som aldrig kan ge slutsatser om orsakssamband som exempelvis mellan kosttillskott och dödlighet. Men tidningarna älskar ju observationsstudier, som kan ge stora rubriker.
Rapporten innehåller många felaktigheter och rena dumheter, som journalisterna skulle ha kunnat avslöja, om de bara fått läsa studien innan de publicerade uppgifterna. Men uppgifterna publicerades avsiktligt innan studien kom ut, så ingen visste vad och hur Mursu hade forskat.
Det handlade om en självrapporterande studie, där äldre kvinnor svarade på frågan om intag av kosttillskott någon gång under åren 1984–2004. De fick alltså inte några standardiserade kosttillskott med känt innehåll och dosering.

För det andra, kollade Mursu aldrig andra faktorer (confounding factors), såsom sjukdomar och läkemedel. Det var nämligen så att 84 procent av kvinnorna hade tagit kosttillskott, och de flesta hade gjort det för att de hade drabbats av en eller annan sjukdom. De var ju över 80 år när uppföljningen avslutades.
Över 3.500 hade haft cancer, och ett flertal diabetes, hjärtsjukdom osv. Om då en cancerpatient hade intagit vitaminer men trots det dött, så räknades de in i gruppen att de avlidit på grund av vitaminer. Aftonbladet borde ha skrivit att kemoterapin dödar folk, eller östrogen. Det visade sig nämligen, att dubbelt så många vitaminanvändare hade fått hormonbehandling än kontroller. Likaväl skulle man kunnat hitta ett statistsikt samband mellan bingo och dödlighet. Brandmän tänder inte eldsvådor fastän de är på plasta då det brinner.
Paradoxalt var dödligheten störst bland de kvinnor som hade ätit enligt dagens tallriksmodell, det vill säga fettsnål och hög kolhydratkost. Till råga på allt, förknippades överdödligheten statistiskt med motion och normalvikt. En dåligt gjord studie som ändå bevisade att dagens sammanställda kostråd är direkt verkningslösa på alla fronter, de är till och med skadliga för dem som är cancer- och hjärtsjuka eller är diabetiker.
Faktum är att studien var gjord på efterhand bara för att bekräfta forskarnas fördomar och att skrämma folk i att använda kosttillskott. Det finns tre sorters lögner; Lögn, förbannad lögn och statistik, vilket Mark Twain lär ha sagt.