Vid en extra kyrkostämma den 31 oktober togs beslutet att ”Iglesisa Sueca de la Costa del Sol” fortsätter sin verksamhet även under nästa år 2012. Av Ola Josefsson
Det blir Svenska kyrkoföreningen på Costa del Sol som får det övergripande ansvaret kring ekonomin medan kyrkoherden i Torrevieja har det pastorala ansvaret vilket även kan komma att delegeras till en pensionerad präst som förordnas till tjänsten i Fuengirola.
-Solkusten hamnar under Costa Blanca och det blir kyrkoherden i Torrevieja som har det pastorala huvudansvaret . Då han har begränsad möjlighet att besöka Solkusten, skall en pensionerad präst rekryteras till församlingen i Fuengirola, säger Jan Madestam, kyrkoherde på Solkusten fram till nyåret.
Svenska kyrkan i Fuengirola kommer alltså att finnas kvar även under nästa år i de nuvarande lokalerna. Men 2012 kan bli ett avgörande år.
-Nästa år kan det avgöras om kyrkan har en framtid i Fuengirola och avgörandet ligger i Spaniensvenskarnas händer, säger Jan Madestam.
Det avgörande är om svenskarna på Costa del Sol ställer upp. Under 2012 får kyrkoförsamlingen på Costa del Sol inte något ekonomiskt stöd från Sverige, utan kyrkoföreningen tar detta ansvar.
-Nu måste vi skapa en ekonomisk grund och det behövs frivilliga krafter. Vi ska kunna stå för driften av verksamhetslokalerna, samt för bostad och resor till den pensionerade prästen som tar tjänsten i Fuengirola.
Enligt Jan Madestam kräver detta fler medlemmar och svenskarna på kusten kan visa detta genom att snarast teckna sig som medlemmar för 2012 och betalar medlemsavgiften.
-Vi behöver frivilliga medarbetare så att vi kan hålla igång verksamheten. Det finns listor på kyrkan som man kan skriva på. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Den positiva möjligheten till fortsatt kyrklig verksamhet på Solkusten har sin bakgrund i mångas uttryckta förtvivlan, önskningar, insatser, tankar, skrivelser och kontakter, säger Jan Madestam i en officiell kommentar.
-Alla som vid olika perioder under snart fyrtio år har delat församlingsgemenskapen har på olika sätt tagit ansvar i och för verksamheten, är värda all tacksamhet. Jag hoppas att vi kan fortsätta att dela möjligheter och uppgifter med de insatser som behövs utifrån vars och ens förmåga.
Många har engagerat sig i kyrkans framtid . Kyrkorådet har fört ett intensivt samtal med hemmakyrkan om det som blivit nuvarande möjligheter, liksom ”räddningsgrupper” och ett otal enskilda. För många spelar kyrkan en stor roll enligt Jan Madestam.
-Förutom att delta i gudstjänster vill andra kunna dela tankar över en kopp kaffe eller sitta i lugn och ro med dagens tidning i biblioteket. Åter andra vill kunna bära sitt barn till dopet eller delta med sina barn i barngrupper. Det är viktigt att få möjlighet till att dela sina innersta tankar med någon som behåller dem, att dela bröllopsglädjen vid en vigselgudstjänst eller följa en anhörig eller vän till sista jordiska vilan.
Jan Madestam vill även betona det ansvar som krävs för att hålla kyrka och café öppet.
-Vi kan ha många synpunkter och åsikter om både andra och oss själva och vår plats i tillvaron. Alla är vi dock lika värdefulla och älskade av Vår Herre, det är kyrkans viktigaste uppgift att förmedla, säger Jan Madestam.
Svenska Magasinet har tidigare berättat om olika initiativ från Spaniensvenskar med målet att rädda församlingen av Svenska kyrkan kvar på Solkusten. Exempelvis lade ”Kyrkvärnet” fram ett förslag i våras som gick ut på att verksamheten kunde baseras på pensionerade präster, som inte får lön men fri bostad och ett traktamente.