När du tänker på trauma kanske dina tankar går till det fruktansvärda krig som pågår i Ukraina eller till katastrofer som tsunamin 2004 men traumatiserade människor finns överallt. Ordet trauma betyder skada och när vi utsätts för till exempel krig, katastrofer och andra livshotande situationer kan vi skadas både fysiskt och psykiskt. Leg. psykoterapeut Sara Lee
www.sundavuxna.se

Ett psykiskt trauma är resultatet av en överväldigande och hotfull händelse. Krig och katastrofer kan leda till posttraumatisk stress, PTSD, men även andra typer av skrämmande och överväldigande upplevelser som till exempel misshandel, rån, hot, sexuella övergrepp, våldtäkt, mobbning och plötsliga dödsfall kan traumatisera oss och påverka vår psykiska hälsa. I en skolundersökning om brott (SUB) från 2019 svarade nästan hälften av eleverna att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Barn som på olika sätt växer upp i en otrygg miljö och/eller utsätts för skrämmande och överväldigande situationer och inte får skydd påverkas negativt. Tidiga trauma från uppväxten gör oss extra sårbara för stress senare i livet. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i vår kropp, vårt sinne och våra känslor.

Vad händer vid trauma?
När vi utsätts för skrämmande händelser kopplas vårt ”hotsystem” på. Hjärnan reagerar på autopilot för att vi ska överleva. Vårt sympatiska nervsystem förbereder oss för fight/ flight respons. Vi har inte möjlighet att själva välja hur vi ska förhålla oss i en hotsituation utan hjärnan väljer det som ger oss störst chans till överlevnad. När hjärnan tolkar situationen som att vi inte kan komma undan på annat sätt kan vi hamna i ”frysrespons”. Vi blir då som förlamande och oförmögna att röra oss.

I en traumatisk situation är vår hjärna så överväldigad att den inte kan bearbeta händelsen som i normala fall. Upplevelsen skapar så stor stress att hjärnan inte kan processa minnet och ”arkivera” det bland andra tidigare händelser i vårt långtidsminne. Det kan förenklat beskrivas som att vår kropp (en del av vår hjärna) tror att händelsen fortfarande pågår, även om vi med vårt intellekt (en annan del av vår hjärna) förstår att händelsen är över. Det leder till att traumatiserade människor ofta är på sin vakt, kan vara lättskrämda och har svårt att vara närvarande. Traumatiska händelser omformar både vår hjärna och kropp och påverkar vår livskvalitet. Människor reagerar olika på svåra upplevelser och i de flesta fall klarar vi av att återhämta oss med tiden.

Hjälp att bearbeta trauma
Om du varit med om en skrämmande händelse och upplever att du trots att det gått en längre tid sedan det inträffade, fortfarande har svårt att återgå till hur livet var innan, kan det vara så att du behöver söka hjälp. Symptom som sömnsvårigheter, vaksamhet, lätt bli skrämd, koncentrations- och minnessvårigheter, mardrömmar och/eller påträngande minnen, så kallade flashbacks och ett undvikande beteende, är alla symptom på PTSD.

PTSD går att behandla med traumabehandling där du får hjälp att bearbeta händelsen och integrera den med tidigare händelser i ditt liv. Din hjärna och din kropp får genom behandlingen hjälp att förstå att den traumatiska händelsen är över, att tiden har gått och att du nu är trygg. När traumat är bearbetat kan du återigen känna dig lugn och behöver inte längre vara på din vakt. Din kropp har förstått att faran är över vilket leder till att du kan vara närvarande och sova bättre om nätterna.

En av de mest kända forskarna inom området är Bessel Van Der Kolk. Hans forskning visar på ny kunskap kring hur hjärnan och kroppen påverkas av trauma. För dig som är intresserad av att förstå mer om trauma kan jag varmt rekommenderas hans bok ”The body keeps the score” eller ”Kroppen håller räkningen” som den heter i svensk översättning.