Omkring 63 procent av de spanska barnen kissar bekämpningsmedel eller plastavfall. Och barn som får i sig frukt och grönsaker med bekämpningsmedel kommer tidigare in i puberteten. Det visar en studie utförd under 22 år av forskare vid Granada universitetet.

Resultatet från undersökningen ska enligt forskare ge en tydlig indikation på framtidens kamp mot bröstcancer.

Frukt och grönt kan bli en fara för barns hälsa på lång sikt. Det är bruket av bekämpningsmedel som är den främsta boven. Det bidrar till tidigare pubertet och en större risk att drabbas av bröstcancer.

Nicolás Olea och Carmen Freire vid Granada universitet presenterade nyligen studien.

Under 22 år har barnpopulationen i Spanien undersökts och forskare har studerat fall för fall bland 606 flickor och 933 pojkar mellan 7 och 11 år, huvudsakligen inriktad på urinprover. Enligt resultatet har tjejer kommit tidigare i pubertet särskilt när det gäller bröstens utveckling. Hos pojkar återspeglas detta främst i könsorganen.

Annons

Men det som oroar forskarna är bekämpningsmedel och fungicider som är ett bekämpningsmedel som används för att skydda till exempel jordbruksgrödor mot svampangrepp, finns i urinen hos 63 procent av de spanska pojkarna och flickorna.

– Vi säger det om och om igen, det är inte hälsosamt. Om bekämpningsmedel inte skulle ha påverkat skulle inte 63 procent av de spanska barnen kissa plast eller bekämpningsmedel, säger Nicolás Olea vid Granada universitet.

Det bör noteras att Spanien är den största konsumenten av bekämpningsmedel i Europeiska unionen (EU) och använde 77.700 ton bekämpningsmedel 2020 där 34.000 ton fungicider är det som används mest.

Enligt studien är den huvudsakliga exponeringsvägen hos den allmänna befolkningen kosten.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Pollution.