Från sliten och skitig byhåla till småstadsmys. På 25 år har San Pedro Alcántara gått från att vara en plats som vi helst passerar till en stad med hög mysfaktor. Och förändringen fortsätter. Till det bättre. Av Ola Josefsson

Kustkommunerna blir finare och vackrare. Tidigare har ett omfattande arbete utförts i Estepona. Efter årsskiftet inleddes en större omgörning av Plaza Costa del Sol i Torremolinos slitna centrum.
Sedan en tid tillbaka pågår projekt i San Pedro Alcántara i Marbella. Och jämför vi Málaga, Marbella och Fuengirola med hur kommunerna såg ut för 20 år sedan kan vi konstatera att mycket har hänt. Solkusten blir bara bättre och bättre.

Kommun efter kommun har satsat på att förändra stadsbilden. Omfattande projekt har genomförts. Hela kustremsan genomgår en fortlöpande kvalitetshöjning.

För 25 år sedan var San Pedro Alcántara en sliten, skitig byhåla som alla ville passera. Minns att jag 1988 varnades för att stanna här när jag besökte kusten. San Pedro kännetecknades av droger och prostitution som fick flytta på sig
när Jesús Gil y Gil kom till makten. Skräpet skulle bort från Marbella och hamnade i San Pedro.

Numera är San Pedro något helt annat. Mysigt och med en småstadsmentalitet som storebror Marbella avundsjukt kan betrakta.
För cirka två år sedan inleddes det som skulle visa sig bli det mest omfattande arbetet i San Pedro centrum på senare tid. Omläggningen av avenida Marqués del Duero fortsätter under 2018 och totalt handlar det om nya projekt till ett värde av tre miljoner euro.
Därnäst står arbetet med Plaza de la Iglesia och Plaza 4 de Diciembre på tur samt calle Pizarro som ska bli gågata. Stadsbilden i San Pedro Alcántara förändras, pengar finns och kommer från en fond för hållbar utveckling.

Alkoholfabrik
Mycket av folklivet i San Pedro kretsar kring avenida Marqués del Duero och kyrkan mitt i byn på Plaza de la Iglesia. Det var den förste markisen, Marques del Duero, general Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, som 1857 lät grunda en koloni av jordbrukare. 1871 startade en sockerfabrik och alkoholfabrik i området som i våra dagar heter Ingenio. Den låg nära gamla landsvägen Málaga-Cádiz.
Destilleriet och alkoholfabriken var igång till 1934 trots att sockerbruket stängde 1915. Kommunen tog över fastigheten 1983 och använts nu till konstutställningar och andra kulturevenemang.

En vacker fastighet är Villa de San Luis strax intill församlingskyrkan. Fastigheten byggdes1887 till familjen Cuadra Raoul som ägde jordbrukskolonin från 1874. Familjen Cuadra var bosatta i Paris och var kapitalstarka. Efter att mannen dog 1876 flyttade Clara Raoul med sina barn till San Pedro de Alcántara och elva år senare byggdes Villa de San Luis.
Efter jordbrukskolonins upplösning tog Marbella kommun över verksamheten i området och köpte fastigheten av spanska sockersällskapet (Sociedad General Azucarera de España) 1946. Fastigheten har därefter använts som telefoncentral, skola och kommunkontor för San Pedro.

Den första kyrkan på Plaza de la Iglesia stod klar 1869. Under spanska inbördeskriget första år attackerades många kyrkor och kloster av anarkister och vänsterradikala mordbrännare och ovärderliga, historiska, konstnärliga skatter gick förlorade. Inte minst i Málaga.
Kyrkan i San Pedro brann ned nästan till grunden 1936. Den restaurerades och kunde öppna igen 1943. Den har därefter renoverats flera gånger senast 2013 då takkonstruktionen förbättrades.
Kyrkan har en kolonial arkitektur som troligtvis spanskamerikanen Manuel Gutiérrez de la Concha kan ha haft ett finger med i spelet.

Det är ett ambitiöst projekt som genomförs i San Pedro och stadsbilden förskönas allteftersom. Moderniseringen och totalrenoveringen av Plaza de la Iglesia blir det stora projektet.
Torget i centrum av San Pedro får nya parkbänkar, mer vegetation och skugga, vissa hinder ska tas bort och utrymmena ska bli bättre anpassade till festligheter och feria.

Flera av trapporna vid kyrktorget ska bort. I stället ska ramper monteras som ska förenkla tillgängligheten. Pergola med tak ska ge skugga under varma sommardagar.
Parkeringshuset under torget har haft problem med läckage under flera år något som också ska åtgärdas. Både kiosk och fontän på torget ska få nytt modernt utseende.
Ny belysning ska framhäva detaljer på kyrkan bättre. Torget ska få nya bänkar och offentliga toaletter. Hela moderniseringen av torget går ut på att det ska bli mer öppet och tillgängligt för besökarna.

En gata som kommer att göras om är calle Pizarro. Det är delen norrut från avenida Oriental och söderut där calle Pizarro möter calle Hernán Cortés. Här kommer situationen för gångtrafikanter att bli bättre med bredare trottoarer.

Ett annat omfattande arbete sker av Plaza 4 de Diciembre mellan calle Fuente Nueva och calle Calderón. Torget har betraktats som otillgängligt på grund av stora häckar och träd. Hela torget kommer att få en uppfräschning med ny belysning. Även nya dagvattenledningar ska läggas.
Ovanstående projekt är inte de enda i San Pedro. Dessutom har det avsatts 500.000 euro från provinsstyrelsen Diputación till asfaltering av gator.
Det händer så mycket i San Pedro så att största oppositionspartiet PSOE har bett om att invånarna bör få en projektplan över allt som ska hända så att de kan hänga med i svängarna. Och från Svenska Magasinets läsare har det kommit frågor om när allt ska vara klart.
När alla projekt ska ha gått i mål och färdigställts kan vara svårt att veta. Under resan fram till dess kan mycket hända.
Under projekttiden kan San Pedro upplevas lite rörigt. Utanför butiker längs avenida Marqués del Duero hittar jag plakat där handlarna tackar besökare för ansträngningen de har gjort. ”Tack för att ni kommit till San Pedro centrum. Vi vet vad det kostar dig…”.

San Pedros politiska opposition är mest kritisk. Och det är ju ingenting nytt, ty så brukar det vara. Den lokala socialistiska oppositionspolitikern Manuel García menar att den lokale borgmästaren Rafael Piña ”uppenbart är inkompetent” och att näringslivet drabbas ekonomiskt.
Jag gissar att när allt väl är klart kommer samtliga i byn att vara nöjda. Så är erfarenheten från de övriga kustkommunerna i samband med större projekt. För stunden orsakar de problem. Nät det är klart, är alla nöjda.

Tunneln
Juni 2012 var A-7:ans tunnel som går under San Pedro Alcántara färdig. En jätteinvestering som landade på 86 miljoner euro. Omkring 40.000 invånare i San Pedro fick under fem års tid med tunnelbygget uppleva svårigheterna då sex kilometer av en genomfartsled som används av 65.000 motorfordon i genomsnitt per dag skulle grävas ned.
Numera har San Pedro en prydlig boulevard på den plats där A-7:an eller gamla N-340 tidigare skar genom samhället. Sedan 2012 har trafiken ökat ytterligare och nya trafikproblem har uppstått.

Ytterligare körfält
Ett annat projekt är ett tredje körfält mellan Puerto Banús och San Pedro Alcántara, eller mer exakt mellan Las Petunias och Río Verde. Sedan tidigare finns det två körfält åt vardera riktningen. Ska de lyckas med att få till ett tredje körfält, det framstår dock som en gåta (se bild härintill).
Vid rusningstid är det ständiga trafikproblem och ytterligare ett körfält i vardera riktningen ska förbättra trafiksituationen i området tror myndigheterna. Den verkliga flaskhalsen är kanske i stället Ronda-rondellen som skapar långa köer.

Svenska Magasinet har fått frågor från läsekretsen då det gäller planerna på en ny gångbro över A-7:an från Nueva Andalucia till fritidshamnen Puerto Banús. Vid flera tillfällen har det inträffat dödsolyckor då gångtrafikanter har försökt ta sig över den hårt trafikerade A-7:an. Även skandinaver har omkommit.
I början på året träffade Spaniens utvecklingsminister Íñigo de la Serna Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz. Han berättade då att det finns ett projekt med en ny gångbro över A-7:an. Det som prioriteras i första hand är det tredje körfältet mellan Las Petunias och Río Verde.
I skrivande stund planerades en gångbro att stå klar för öppning i mitten av april. Det är den som under vintern har byggts över A-397 som ska förbinda San Pedro Alcántara med industriområdet och parken Parque de los Tres Jardines. A-397:an är en landsväg som trafikeras av 10.000 fordon om dagen och det har funnits behov av en gångbro länge.

Fler nyheter från San Pedro
Det planeras för en ny vårdcentral. Totalt är tio företag med i budgivningsprocessen som inleddes i december av regionalregeringen Junta de Andalucía. Budgeten ligger på 5,7 miljoner euro.
Den nuvarande vårdcentralen uppfyller inte kraven. En ny ska byggas på en tomt strax intill den gamla. Den ska betjäna 45.000 invånare och blir på 3.441 kvadratmeter. Byggtiden är beräknad till 18 månader.

Det planeras också för en ny busstation i San Pedro. I nuläget består busstationen av en liten busskur där resenärer kan köpa biljetter.
Den nya bussterminalen kommer att byggas på samma plats där bussarna stannar på boulevarden. Platsen beskrivs av kommunala tjänstemän som en av de mest centrala delarna av San Pedro.
Efter samråd med bussbolagen har de beslutat att den nya busstationen uppförs här eftersom det är en lättillgänglig plats och närheten till motorvägen och Ronda-vägen.

Det kommer även att installeras bryggor och vågbrytare vid stranden nedanför San Pedro. Enligt de senaste uppgifterna ska projektet gå igång i slutet på 2018 eller i början på nästa år.
Hösten 2017 meddelade Marbella kommun att de tog in förslag och anbud på arbetet. Dessa ska under våren studeras innan arbetet kan gå igång i slutet av året.
Stränderna i Marbella och San Pedro kräver en brådskande lösning. Stormar och oväder går hårt åt stränderna som får åtgärdas inför varje högsäsong.
Det finns även intresse– och miljögrupper som vill stoppa bygget av vågbrytare eller pirer.

Facebook-grupp Svenskar i San Pedro
Du vet väl om att det finns en grupp på Facebook som heter Svenskar i San Pedro. Den hade 981 medlemmar i mars.