Det är säkert den frågan som alla medborgare ställer sig, framför allt utlänningar somvill förvärva en fastighet och speciellt om det handlar om en semesterbostad. I denna serie av artiklar kommer vi att försöka ge balanserade och gynnsamma svar. Vi ger redan nu svaret på tidigare nämnda frågor: Självklart kan man köpa en fastighet i Spanien, utan någon risk alls. I själva verket är det nu som det bästa tillfället är att göra ett fastighetsköp. Av Advokat Tomás Fernández García, Abogado, IURA Despacho Jurídico S.L.P.
Vi är väl medvetna om den svåra och allvarliga internationella krisen som påverkar EU-länderna. En kris som synnerligen påverkar Spanien allvarligt. Fastighetsbubblan har varit, och är fortfarande av en dimension som nästan var otänkbar för några år sedan.
Priserna på fastigheterna i Spanien höjdes med ca 155 % under det föregående årtiondet (1995-2007) med en års tillväxt på 8%. Bara i vissa länder (Irland och Malta) upplevde de en större fastighetsbubbla än i Spanien.
Sedan den nuvarande krisens utbrott under det andra halvåret av 2007, har fastighetsvärdet sjunkit med ca 27 %. Värdet kan fortsätta sjunka, vilket är den förutsägelsen som finns för 2011 och 2012. Man beräknar att sänkningen kommer att likna den Irländska som ligger på 38 %.
Denna typ av sänkning öppnar ett stort utbud av intressanta möjligheter från ett ekonomiskt perspektiv. Idag kan man köpa en fastighet i Spanien för ett mycket rimligt pris.
Nu har läsarna följande frågor: Priserna är bättre. Det kan vara intressant, men kan man idag köpa en fastighet i Spanien med säkerhet, utan några juridiska risker, utan rädslan att förlora fastigheten och utan att få några större problem? Svaret är JA. Man kan köpa fastigheter utan någon typ av risk.
Trots de svårigheter som påverkar Spanien, får vi inte glömma bort att Spanien är ett EU-land, med ett strukturerat rättsystem, ett demokratiskt land som garanterar rättigheter och frihet till sina medborgare. Vi får inte heller glömma att den spanska lagstiftningen som skyddar konsumenterna är en av de mest avancerade och progressiva i världen. Det vill säga att det finns en rättslig ram, med lagar och förordningar som fullständigt försvarar konsumenten som i detta fall blir köparen av fastigheten.
Därför, i det fall Du vill köpa en fastighet i Spanien, gör det och tvivla inte. Du kommer enbart behöva följa en del normer för att agera när Du tagit Ditt beslut och även en del försiktighetsåtgärder och professionella råd som kommer att ge Dig en absolut garanti för din investering. Du kommer att kunna njuta av Din fastighet utan tvivel och oro.
Om Du följer de praktiska råd som vi kommer att ge Dig, kan du köpa Din fastighet med fullständig trygghet.
I följande artiklar kommer vi att tillhandahålla en vägledning som Du bör följa. Vi garanterar att Du inte kommer att få problem med ditt fastighetsköp i Spanien.
Vi kommer att klarlägga:
Hur man bör förvärva i Spanien.
Vem som bör ge Dig rådgivning.
Praktiska frågor som Du bör informera Dig om.
Garantier som Du bör få från säljaren.
Skatter, avgifter och extra kostnader inför köpet.
Lagfart och registrering av egendomen.