De söta pinjelarverna (catepillar, lepidoptera), som på våren klättrar ner från pinjeträden och i processioner långsamt tar sig fram mot ett okänt öde, kan väcka ömma tankar både hos djur som människor

Av Susanne Kamu
Kontakta

De söta pinjelarverna (catepillar, lepidoptera), som på våren klättrar ner från pinjeträden och i processioner långsamt tar sig fram mot ett okänt öde, kan väcka ömma tankar både hos djur som människor

De väcker hundarnas nyfikenhet. Hundarna vill leka med larverna och slår till dem med tassen. Då kommer pinjelarven att avsöndra ett gift, som svider kraftigt, då det kommer i kontakt med hundens hud. För att lindra detta börjar hunden slicka på stället där det svider, och får giftet i munnen. Här förorsakar giftet stora och farliga vävnadsskador.
Katter, däremot, tycks ha en medfödd rädsla för larven, och det är sällsynt att katter blir förgiftade. I år finns det ovanligt mycket pinjelarver. Kanske de hårda vintervindarna gjorde det lättare för larverna att sprida sig från träd till träd.

Annons

Håll hunden borta
Beroende på vädret, alltså värmen, kan pinjelarven vara aktiv mellan januari till april. Den utvecklas i kokonger på pinjeträden. Kokongerna ser ut som stora bomullstussar, som sitter fast på pinjeträdets grenar. Under vintern utvecklas dessa till larver.
Tidigt på våren klättrar larverna ner från träden. De ålar sig fram i långa kedjor, processioner, i jakt på föda. Senare på våren gräver larven ner sig i jorden och utvecklas till malfjärilar i medlet av maj. Larverna är små, ca 3-5cm långa och håriga. De ser ut som små tusenfotingar som går fastklängda i varandra.
Processionerna kan vara upp till 50cm långa. På håren finns ett starkt gift och om hunden kommer åt och slickar på dem uppstår det en kraftig inflammation på hundens tunga eller svalg. Veterinär bör uppsökas omgående, om ni misstänker at hunden slickat på en pinjelarv.

Symptom på förgiftning
Man kan upptäcka problemet tidigt eftersom ett smittat djur till en början har en mycket kraftig salivproduktion. Giftet ger snabbt upphov till en kraftig allergisk reaktion och till ett smärtanfall. Detta kan leda till sänkt blodtryck, som obehandlat kan medföra chock och död. Hundens tunga svullnar oftast upp.
De hundar som överlever den första krisen får en inflammation på tungan och eventuellt i svalget. Efter en tid kan kallbrand uppstå och hunden kan förlora delar av tungan.

Första hjälp
Detta är en nödsituation där hunden snabbast möjligt bör komma under vård. Som första hjälp kan du försöka skölja hundens mun med rikligt med vatten. Giftet är även farligt för oss människor så tänk på att skydda dina egna händer.

Förebyggande åtgärder
På allmänna platser är kommunen skyldig att förgifta kokongerna. På landsbygden bör man ge akt på var man rastar sitt djur. På pinjeträden kan man ofta på våren se ”bomullstussarna” hänga ner. Undvik att rasta hunden i områden med ”smittade” pinjeträd på våren.
Är du osäker, kan du sätta en munkorg på hunden, så att den åtminstone inte kan få giftet i munnen, om olyckan skulle ske. Har du pinjeträd i din trädgård, och du kan se bomullstussarna” hänga ner från trädgrenarna, bör du ta kontakt med ett skadedjurs företag, för att få hjälp med att bli av med larverna.
Låt inte dessa pinjelarver avskräcka er från att rasta er hund. Genom att rasta hunden under uppsikt är inga problem.