Inom kort måste svenskar på Solkusten åka till Madrid för att förnya sitt pass. Om ett år förflyttas nämligen passhanteringen från honorärkonsulatet i Málaga till ambassaden i Madrid.
Av Ola Josefsson

Anledningen är den nya utformningen av pass som kräver en extra dyr kamerautrustning. En sådan utrustning kommer bara att finnas i Madrid. Svenska pass som utfärdas är biometriska, det vill säga passhandlingen innehåller ett datachip med persondatasidans uppgifter och ett digitalt foto av passinnehavaren.
-Så det blir för svenskar bosatta på Solkusten att resa till Madrid när passet ska förnyas, säger Ingalill Karleson som tillsammans med Gunilla Ekberg arbetar vid Málagakonsulatet.

Långa resor
Ingbritt Roche, ambassadråd i Madrid, bekräftar för Svenska Magasinet att den nya passlagen får till resultat av svenskar i Spanien måste åka till Madrid.
-Vi har ännu inte fått den nya fotoutrustningen, men när väl den kommer måste alla åka hit. Vi vet inte när utrustningen kommer, det kan bli 2007 eller senare, allt är väldigt osäkert och vi kan inte påverka situationen.
Den nya passlagen ställer till bekymmer på svenska ambassader runtom i hela världen. Många länder är större än Spanien vilket kan innebära långa resor för att söka nytt pass.
-Dessutom innebär detta mer jobb för oss, tänk på alla som vi ska ta emot, säger Ingbritt Roche, ambassadråd i Madrid.

Rörelsehindrade
Servicen för Spaniensvenskar bosatta på Solkusten försämras avsevärt i och med förändringen. Sämst blir det för dem som bor i Spanien det mesta av tiden. De som besöker Sverige regelbundet har ju en bättre möjlighet att förnya sitt pass vid dessa besök.
Det blir till största nackdel för äldre, rörelsehindrade och barnfamiljer som bor i Spanien som blir tvungna att resa till ambassaden i Madrid för att förnya sitt pass.

Fem års giltighetstid
-Vi hoppas däremot att svenskar ska kunna hämta sitt pass i Málaga i stället för att behöva resa till Madrid en gång till. Inget är klart på den här punkten men vår förhoppning är sådan att vi ska kunna bistå med denna service, säger Ingalill Karleson.
De pass som blir förnyade i mellanperioden, det vill säga från 1 oktober i fjol till det att den nya fotoutrustningen tas i bruk, får en giltighetstid på endast fem år. De pass som utfärdades före den 1 oktober 2005 är giltiga under tio år.

Kritiserades
Nyheten kring att den nya passansökningen flyttas till Madrid kommer säkert att diskuteras flitigt bland Spaniensvenskar på Solkusten. Det brukar bli så när förändringens vindar blåser, och servicenivån tycks sänkas.
I höst är det fyra år sedan honorarkonsulatet flyttade från Fuengirola till Málaga. Ett impopulärt beslut som kritiserades starkt från många håll. Nu kan vi dock konstatera att kritiken har lagt sig.

Resvana
-Det är inte så många som klagar. Samtidigt blir vi svenskar mer resvana och observanta för faror, och vi har lärt oss att klarar oss själva. Vi har många språkstudenter i Málaga men vi märker knappast av dem.
Ingalill Karleson har arbetar vid Málagakonsulatet sedan 1977. Hit kommer svenskar mellan klockan 10 och 13 på vardagar för en mängd ärenden. Det kan handla om ansökan om ID-kort, körkort, identitetskontroller, levnadsintyg eller en viss pappersexercis efter dödsfall i familjen. Fortfarande får Ingalill frågor om saker som hon tidigare aldrig har fått…

Det har diskuterats mycket kring om vi som svenskar behöver ha residencia i Spanien?
-Ja, verkligen. Svaret på den frågan är både ja och nej. Rent praktiskt är det bra om alla har det. Residenta pensionärer bör ha det.

Nyordning på gång
Efter tsunamikatastrofen i Asien har Sveriges krisberedskap diskuterats och lyfts fram. Costa del Sol är en av de platser som inhyser en av de största kolonier av svenskar. Vad händer från Sveriges sida om Solkusten drabbas av en naturkatastrof eller terroristattentat.
-Vad jag förstår är någon slags nyordning på gång. Det finns ingen definitiv organisationsplan eller utkast men det är ambassaden i Madrid som kopplas in om en katastrofsituation skulle uppstå i Spanien och informerar Stockholm.
Det är svårt att exakt uppskatta hur många svenskar som finns på Solkusten. Det finns inga register. Men enligt Ingalill Karleson minskar inte antalet Spaniensvenskar. I stället ser hon en ökning av antalet yngre personer och barnfamiljer.