Med anledning av de strejker som utbryter bland den kvinnliga personalen på Internationella Kvinnodagen den 8 mars så blir det många inställda tåg den dagen i Spanien.

Renfe har aviserat att 105 långdistanståg ställs in, detta gäller både AVE-höghastighetståg och de vanliga långdistanstågen. Detta i enlighet med bestämmelserna om minimitrafik som garanterar att 72% av långdistanstågen skall gå.

Vad gäller pendeltågen (Cercanias) så garanteras en lagstadgad minimitrafik. Minimitrafiken innebär att 50% av tågen går, en procentandel som stiger till 75% under rusningstid. Som rusningstid anges tiden mellan 6:00 och 9:00 på morgonen och 13:30 till 15:30 vid middagstid, samt mellan 18:30 och 20:30 på kvällen.

Sen vad gäller medeldistanstågen så kommer 65% att gå, det innebär att av det blir cirka 200 inställda medeldistanståg. Även godstågens trafik påverkas, men i mindre grad (84 av 339 ställs in). Läs mer om strejkerna den 8 mars här: Kvinnorna i Spanien strejkar på torsdag den 8 mars.