Om du vill leva tills det att du blir bortåt 100 år så visar en vetenskaplig undersökning på att då bör du överväga att flytta till Spanien.

Enligt en ny studie från ”University of Washington i Seattle” så kommer Spanien att gå om Japan som nationen med den längsta förväntade livslängden år 2040.

Spanien toppar 2040-listan före Japan och Singapore, medan USA har sjunkit till 64:e plats i rankningen. Det var 195 länder och territorier med i undersökningen, nästan hälften av länderna har fallit i ranking men 50 av dem har ökat sin förväntade livslängd med 10 år eller mer. De positiva utsikterna för de som bor i Spanien har också understrukits av andra studier bland andra en från Bloomberg som publicerades i februari, där rankades Spanien som världens hälsosammaste land baserat på mätvärden som livslängd och diet men också på miljöfaktorer som tillgång till rent vatten och sjukvård.

Spanjorernas goda hälsa återspeglar vissa naturliga fördelar, bland annat ett milt klimat. Något som många européer från norra Europa har tagit till sig och pensionerat sig i Spanien. En annan av anledningarna till det långa livet anses också bero på den hälsosamma medelhavsdieten. Men det rekordlånga livet är också en vittnesbörd om en stark välfärdspolitik och en social sammanhållning, vilket gör att äldre människor inte bara drar nytta av en bra allmän sjukvård utan också av stöd från familj och samhälle.

I motsats till exempelvis USA där frågan om allmän sjukvård fortfarande är omtvistad så är Spanien en av de västländer som länge har haft en allmän sjukvård. Systemet erbjuder alla som är inskrivna i det spanska sjukvårdssystemet tillgång till både akutsjukvård och primärvård utan några patientavgifter. Förra året antog regeringen ett dekret som gör att även oregistrerade migranter får tillgång till läkarvård utan avgift. Systemet liknar det i många andra europeiska länder, skillnaden är att varje region i Spanien administrerar sitt eget hälsovårdssystem. Därför finns det vissa skillnader mellan regionerna, till exempel varierar patientavgifterna för medicin från en symbolisk summa till en låg summa.

Topp 10 listan i förväntad livslängd 2040 (2016 inom parentes):

1. Spanien 85,8 år (82,9)
2. Japan 85,7 år (83,7)
3. Singapore 85,4 år (83,3)
4. Schweiz 85,2 år (83,3)
5. Portugal 84,5 år (81,0)
6. Italien 84,5 år (82,3)
7. Israel 84,4 år (82,1)
8. Frankrike 84,3 år (82,3)
9. Luxemburg 84,1 år (82,2)
10. Australien 84,1 år (82,5)

Av de nordiska länderna återfinns Sverige på plats 11, med en förväntad livslängd på 84 år, Island på plats 12 också med 84 år, Finland på plats 13 även de med 84 år, och slutligen Norge på plats 20 med 83,6 år.

Den som vill veta mer kan göra en djupdykning i rapporten, den är på engelska och innehåller länkar till en mängd data, den finns här: www.healthdata.org