För det första, behövs ha i åtanke att i Spanien samkörs inte alla olika myndigheters register och för att skriva sig i Spanien behöver man göra flera typer av registreringar. I denna artikel ska vi förklara vad som gäller för EU-medborgare för registrering hos polisen, det som oftast kallas recidencia-kort (litet grönt kort, tidigare pappersark). Det är alltså inte samma registrering som för att skriva sig rent skattemässigt i Spanien eller registrering hos kommunen.

Av Maria José Vazquez Gonvel & Kamph, spanska advokater och skatterådgivare info@gonvelkamph.net · www.gonvelkamph.net

När det gäller personer som är medborgare inom en medlemsstat inom EU tillämpas särskilda EU-regler som underlättar förfarandet för registrering av medlemmar i ett annat EU-land, vilket innebär att du som svensk medborgare inte behöver ansöka om uppehållstillstånd vid flytt till Spanien.

Om du vistas i Spanien under en period som understiger tre månader, behöver du inte göra något, förutom att se till att ha med dig ditt pass eller annan giltig legitimation (såsom nationellt ID-kort) som behövs för att komma in i landet.

Men om du har för avsikt att vistas i Spanien under mer än 90 dagar ska du skriva in dig i registret Registro Central de Extranjeros, och erhåller då ett intyg att du är registrerad som EU-medborgare och behöver inte ansöka om visum eller uppehållstillstånd.

För att kunna registrera dig, måste du befinna dig i någon av följande situationer: att du arbetar som anställd eller genom egen firma och betalar sociala avgifter i Spanien; ha tillräckliga tillgångar för att försörja dig själv och familjen samt inneha en sjukvårdsförsäkring; vara student eller inskriven på ett privat eller offentligt studiecentra samt inneha en sjukvårdsförsäkring; eller vara medföljande till en annan EU-medborgare.

Ansökan om registrering och utfående av Certificado de Registro de Ciudadano de la UE (”residencia”) måste göras personligen på tillhörande utlänningskontor där du har din adress eller i vissa kommuner på polisstationen.

Ansökan ska göras inom tre månader från att du kom till Spanien och utfärdandet av intyget sker ganska omgående efter ansökan, förutsatt att du har alla underlag som krävs. Du behöver fylla i ett ansökningsformulär, visa upp pass i original samt intyg på dina inkomster, arbetssituation eller student samt sjukvårdsförsäkring. Det utgår också en ansökningsavgift som måste betalas innan ansökan lämnas in.

Av intyget kommer framgå ditt kompletta namn, nationalitet, adress och NIE-nummer samt datum för registrering. Observera att intyget inte fungerar som ID-handling utan för att legitimera dig måste du även kunna uppvisa pass eller nationellt ID-kort.