Den regionala andalusiska Folkhälsomyndigheten som ansvarar för vaccinationsprogrammet i Andalusien har uppdaterat och förtydligat sin information hur alla som befinner sig i Andalusien ska bli vaccinerade. En uppdatering publicerades 6 april. Hur man får tillgång till covidvaccinet är ett rykande aktuellt ämne bland utlänningarna i Andalusien. Speciellt när det gäller de med privata sjukförsäkringar och som inte är inskrivna i det allmänna sjukvårdssystemet.

Även dessa har rätt till att bli vaccinerade. Då krävs det registrering så att de kommer med på listan över vaccinmottagare.

Blivit fast
Det finns även de som blivit fast i Spanien på grund av covid-19-pandemin som exempelvis deltidsboende svenskar. Det vill säga de som delar sitt boende mellan Sverige och Spanien.

För att komma med på vaccinationståget är det viktigt att namn och kontaktuppgifter finns med i BDU (Base de Datos de personas usuarias). De som är registrerade i den allmänna andalusiska folkhälsovården och har ”Tarjeta Sanitaria” finns med i databasen automatiskt.

Du som har digital signatur kan alltid kontrollera uppgifterna här

Det är i huvudsak vissa utlänningar som inte är registrerade i det allmänna andalusiska hälsovårdssystemet. De har privat hälsovård och har tidigare inte fått vård av den regionala andalusiska Folkhälsovården. Det gäller personer som inte uppfyller villkoren med att få gratis sjukvård vid normala tillfällen.

BDU
För att ingå i vaccinationsprocessen i Andalusien är det nödvändigt att vara registrerad i BDU, utan att det medför rätt till annan gratis hälsovård.

För att underlätta för vissa som riskerar att hamna mellan två stolar och bli utan covidvaccin kan dessa enkelt fylla i formuläret BDU och leverera det till närmaste vårdcentral eller centro de salud.

Ta med en eller två kopior av ditt DNI, NIE och pass samt formuläret som du fyller i och hittar här

Det kan vara en bra idé att skriva ut sidan från webbplatsen om nu personalen vid vårdcentralen inte känner till de nya riktlinjerna eller missat uppdateringen.

Kontaktade
De som är registrerade kommer sedan att bli kontaktade när deras specifika åldersgrupp är aktuell för vaccinering.

Från och med nu används AstraZeneca i åldersgruppen 60 till 69 år.
De som är från 70 år får Pfizer och Moderna.

Alla över 80 år borde ha fått sitt vaccin nu. Om du är över 80 år och ännu inte blivit vaccinerad, kontakta närmaste vårdcentral.

Mål vaccinera alla
Är du orolig över att gå miste om vaccinet så registrera dig och ta kontakt med närmaste vårdcentral, centro de salud. Ta hjälp av en tolk om du inte pratar spanska.

Den regionala andalusiska Folkhälsovården har som mål att vaccinera alla i Andalusien. Men det är upp till varje individ att göra de ansträngningar som krävs för att bli registrerad.

På den andalusiska Folkhälsovårdens webbplats hittar du alltid den senaste informationen.

Fotnot. Tidigare har Nerja och Marbella kommun gått ut med information om att de kräver minst tre månaders mantalsskrivning för den som önskar få covidvaccin.