Det europeiska elsystemet kommer allt närmare en total blackout. Spanien som importerar 73 procent av sin elenergi från utlandet är extra utsatta i samband med en omfattande energikris. Det är ett av de länder som är mest beroende av andra länders produktion

José Muñoz är ingenjör och professor vid Málagas universitet och School of Industrial Engineering och försvarar kärnkraften som Spanien har vänt ryggen åt. Muñoz som har en lång erfarenhet menar att den ekonomiska tillväxten stressar marknaderna för råvaror vilket i sin tur genererar en eskalering av elpriserna.

Han har tidigare arbetat vid kärnkraftverken Zorita (bilden) och Trillo. Nyligen pensionerade han sig men fortsätter att föreläsa. En större energikris är i antågande varför Spanien måste säkerställa elförsörjningen.

Europa är stora problem där mellan 58 och 60 procent av elenergin importeras. I Spaniens fall stiger importen till mellan 72 och 75 procent. Med andra ord, Europa producerar inte tillräckligt med elenergi vilket gör att priserna stiger och påverkar oss alla.

Nyligen gav regeringen besked till Endesa att stänga Carboneras kolkraftverk vilket är det näst största i Spanien. Det är en motsägelse inför en stundande energikris.

Samtidigt fick Endesa i samband med stormen Filomena senaste vintern öppna värmekraftverket igen på grund av bristen på el.

José Muñoz säger i en intervju i Diario SUR att kärnkraft är en pålitlig och ren energi som inte släpper ut CO2 vilket är det största problemet som mänskligheten står inför på grund av den globala uppvärmningen.

Spanien har sju kärnkraftverk medan Frankrike har 58. Och Spanien importerar elektricitet från Frankrike.

Spaniens energiproblem började redan 1984 när Felipe González regering lade om kursen. Kärnenergi har blivit ideologiskt stigmatiserat i samband med valrörelser varför flera kärnkraftverk lagts ned.

Men så är det inte överallt. Frankrikes 58 reaktorer producerar 70 procent av landets energi medan Spanien kärnkraftverk står för 22 procent. Samtidigt installerar Storbritannien två nya reaktorer och planerar ytterligare två. Förenade Arabemiraten har redan en reaktor i nätverket och förbereder ytterligare tre. Och Kina har nu fler än 50 och antalet växer. I Schweiz har invånarna röstat för att behålla kärnkraften.

Spanien har gjort fel när man vände ryggen åt kärnenergi. Den är pålitlig och ren, säger José Muñoz.

Fler röster höjs nu som pekar på en förlängning av kärnkraftverkens livslängd och som reservenergi som garanterar elproduktion när det inte blåser eller är sol eller regn.