Spaniens nya djurskyddslag börjar gälla från och med den 29 september i år och för med sig några stora förändringar för alla som har husdjur.

De nya reglerna skiljer sig mellan olika djur.

Till exempel kommer det att finnas olika krav på den som äger hund och den som har katt hemma. 

De viktigaste nya lagen innebär att alla kattungar måste steriliseras innan de hunnit bli sex månader gamla. Undantag görs för de katter som registrerats som ett djur för uppfödning. 

Annons

Uppfödare kommer dessutom vara den enda som har rätt att sälja kattungar. De kommer alltså inte längre att finnas till salu i djuraffärer. Vuxna katter kan fortsatt adopteras från skyddshem och ägandeskap av dem kan bytas mellan personer, men då krävs full dokumentation av katten.   

Till skillnad från hundägare måste de som skaffar katt inte genomgå en kurs för ansvarsfullt ägande och de kommer inte heller behöva ta ut en ansvarsförsäkring för djuret. Däremot måste katter ha ett vaccincertifikat och ett microchip insatt i kroppen.

Katter delas in i tre olika kategorier – innekatter, frigående och gemenskapskatter (till exempel en katt som bor på en innergård och tas hand om av flera personer). De som räknas som innekatter får inte vistas på balkonger, terrasser eller andra typer av uteplatser. En katt får inte lämnas ensam utan någon form av mänsklig översikt i mer än tre dagar.    

Strängare krav när det gäller att avliva en katt kommer också på plats och det kommer endast att tillåtas i tre fall. Det gäller om katten lider av en obotlig sjukdom, om den blivit en säkerhetsrisk för människor eller andra djur eller om den innebär en risk för folkhälsan. 

Utöver detta kommer ägaren att behöva rapportera till myndigheter när katten dör och berätta vad de har gjort med kroppen.