Inflationen som främst drivs av stigande energi- och livsmedelspriser steg 1,5 procentenheter i juni till en årlig takt på 10,2 procent. Enligt Spaniens statistikorganisation (INE) så är det den högsta siffran sedan 1985.

Inflationen fortsätter att påverka hela den spanska ekonomin, inte bara på grund av stigande energi- och livsmedelspriser utan också till följd av kriget i Ukraina. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez sa i går i parlamentet att 73% av inflationen kan förklaras med prisökningar som har genererats av kriget i Ukraina.

Kärninflationen i Spanien, som exkluderar de mest volatila varorna som bränsle eller dagligvaror, har redan nått en årstakt på 5,5 procent efter att ha stigit sex tiondelar av en punkt denna månad – den högsta sedan 1993.

INE pekar också på effekterna av priserna inom hotell- och restaurangsektorn, som också har bidragit starkt till rekordinflationen. I maj hade livsmedelspriserna redan nått den högsta ökningstakten på nästan tre decennier med en ökning på elva procent jämfört med föregående år och bidrog med 2,5 procentenheter till inflationsökningen.

 Christine Lagarde

Christine Lagarde

Kriget i Ukraina har drivit upp spannmålspriserna, vilket påverkar bröd, pasta, mjöl och andra förädlade produkter. Mat, inklusive kött, har blivit dyrare som ett resultat, sa experter till finansdagbladet Cinco Días.

Det är inte bara i Spanien som inflationen är hög:

Spanien är dock inte det enda landet som ser prisökningar. Inflationen i Tyskland steg till 7,9 procent och på tisdagen (28 juni) förklarade Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde att inflationen i euroområdet skulle förbli ”oönskat hög under en tid”. ”Vi kommer att gå så långt som behövs för att säkerställa att inflationen stabiliserar sig på vårt 2%-mål på medellång sikt”, sa Lagarde i Sintra, Portugal.