Solkraftverket som är det första i sitt slag i Spanien ligger i Sierra Brava-reservoaren i Extremadura och är på 1,125 MW. Anläggningen har framgångsrikt tagits i drift och är fullt ansluten till elnätet.

Jämfört med de traditionella markmonterade solcellsanläggningarna kan flytande solcellsanläggningar minska markresurserna, medan vattnet hjälper till att begränsa höjningen av modulernas yttemperatur och förbättrar därmed verkningsgraden. Med dessa fördelar har flytande solcellsanläggningar gradvis väckt mer uppmärksamhet från investerare och EPC i global skala. På den återuppväckta spanska solcellsmarknaden välkomnas utvecklingen av flytande solceller. Sierra Brava-projektet har fått starkt stöd från den lokala regeringen och Guillermo Fernández Vara, presidenten i Extremadura-regionen deltog i anläggningens öppningsceremoni.

För att skydda fåglarna vid reservoaren har det installerats två flytande öar med fågelbon. Levnadsförhållandena för fåglar och fiskar kommer noga att övervakas för att förstå vilka effekter flytande solcellsanläggningar har på det lokala djurlivet.

Solkraftverket består av 3.000 moduler av två typer ”monofacial- och bifacialmoduler” och de har installerats i varierade orienteringar och lutningsvinklar med användande av olika flytande system. Avsikten med det är att jämföra skillnaderna i energiutbyte och underhållskostnader. Anläggningen kommer därför att vara en viktig referens för utvecklingen av flytande solcellsprojekt.

Budgeten för anläggningen uppgår till 1.572.681,42 euro och trots att det är en anläggning på 12.000 kvadratmeter så tar den bara i anspråk 0,07% av reservoarens totala yta som är på 1.650 hektar.

Det är det kinesiska företaget JA Solar Technology Co Ltd som har levererat anläggningen till den spanska energikoncernen Acciona SA. Företaget har även levererat en liknande anläggning till Malaysia, men den är betydligt större (10 MW). Relaterad artikel från den 25/2-2020: Stora nybyggen av solenergianläggningar i Spanien.

Bildtext: Solcellerna i Sierra Brava-reservoaren.