När pandemin slog till stängde myndigheter ner. Efter några månader började de gradvis öppna upp. ”Solo con cita previa”, endast förhandsbokade möten gäller fortsatt vid statliga, regionala och lokala myndigheter men även vid Sveriges ambassad och honorärkonsulat.

När vi har återgått till normalläge envisas myndigheter med kravet endast förhandsbokade möten eller tidsbokningssystem.

Sverige, Danmark, Norges och Finlands ambassader i Spanien meddelar att det är kundservice på plats endast med tidsbeställning per telefon eller per e-post. Finlands honorärkonsulat i Málaga har öppet för telefonförfrågningar två timmar om dagen måndag till fredag. Kundservice på konsulatet två timmar per dag efter överenskommelse.

Spaniensvenskar frågar sig varför servicen till utlandssvenskar monteras ner och blir sämre. Inte minst när det gäller förnyelse av passet. Samtidigt som svenska skattemyndigheter försöka jaga in varje skattekrona, antingen det gäller indragen garantipension och dubbelbeskattning som tvingar folkpensionärer att lämna sitt spanska paradis.

Annons

Nästa irritationsmoment är kravet på förhandsbokning för att besöka Sveriges honorärkonsulatet i Málaga eller på andra håll i Spanien. Trots att de flesta verksamheter i samhället har återgått till normalläge efter covid-19-pandemin är dörren fortsatt stängd och kravet är att du bokar ett möte – via e-post eller telefon – annars är du inte välkommen.

Johanna Lind, som arbetar med konsulära frågor vid Sveriges ambassad i Madrid svarar mig i en e-post:

”Konsulatet i Málaga har öppet för allmänheten under helgfria dagar, måndag- fredag klockan 10-13. Med syfte att kunna ge en ändamålsenlig servicenivå tillämpar konsulatet ett tidsbokningssystem som bland annat möjliggör en kvalitetssäkrad hantering av (ofta) komplexa konsulära ärenden. Söktrycket i Málaga är stort. Med det sagt ser vi ändå till att brådskande ärenden hanteras skyndsamt utan krav på tidsbokning. Sökande med brådskande frågor är välkomna att höra av sig till konsulatet via telefon på +34 952 604 383 eller på e-mail till: malaga@consuladosuecia.com”.

”Söktrycket i Málaga är stort” skriver Johanna Lind. Nyligen sökte honorärkonsulatet personal via Svenska Magasinet. De fick en hel del svar. Personalen på plats i Málaga gör sitt bästa. Det vet jag.

Det är högre upp som besluten tas. Som vid Sveriges Utrikesdepartement med adress Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Vi får hoppas att UD observerar att söktrycket är stort i Málaga men även i Spanien totalt.

Även spanjorerna reagerar mot stängda dörrar och nya byråkratiska hinder hos myndigheter som kräver förhandsbokning om det bara är för att hämta en blankett, lämna ett dokument eller få en stämpel.

Konsumentföreningen Unión de Consumidores i Málaga och dess ordförande Jesús Burgos kräver att myndigheterna går tillbaka till hur det var före pandemin. I en intervju i Diario SUR beklagar han de enorma svårigheter som många människor har att få en tid.

Det rapporteras att äldre personer som inte har möjlighet att begära tid online hos myndigheter blir utestängda. Och äldre personer utan dator blir tillfrågade om digitalt certifikat.

Vissa efterfrågar tidsbokningssystem efter sina behov. För andra blir besöket hos en myndighet en överraskning när de möts av stängda dörrar och kravet på tidsbokade möten.

Advokatkollegiet i Málaga har sin åsikt klar. Eftersom det nationella nödläget är hävt och vi inte har någon hälsosituation som kräver att folksamlingar undviks, så bör vi återgå till hur det var före pandemin. Myndigheterna ska betjäna och tillvarata allmänhetens intresse, inte avgöra vad som är bäst för dem själva.

Advokatkollegiet går så lång att de tillägger att stängda dörrar och kravet på förhandsbokning är olaglig och går emot grundlagen eftersom det i nuläget inte finns någon extraordinär situation som motiverar det.

José Ignacio de los Riscos vid advokatkollegiet i Málaga hänvisar till artikel l3 i den spanska konstitutionen 39/2015 och ett beslut av den Högsta domstolen 23 mars 2021 att myndigheter på ett objektivt sätt ska tjäna allmänhetens intresse. Lagen slår fast att offentliga myndigheter ska vara behjälpliga med offentlig information, filer och register ”när som helst”. Servicen måste byggas utifrån medborgarnas behov och inte tvärtom. Personlig assistans, möte ansikte mot ansikte, utan krav på förhandsbokning ska gälla.

Diego Gómez, spansk advokat och professor i förvaltningsrätt vid Vigo universitet har låtit utarbeta ett dokument till den som avvisas att kräva sin rätt för ett personligt möte. (Du hittar dokumentet genom att KLICKA HÄR).

Dokumentet skickar du tillsammans med en skrivelse till ombudsmannen vid Defensor del Pueblo i den kommun där du bor.