Det är oroligt på finansmarknaden. Då väljer ordföranden i den spanska bankföreningen AEB (Asociación Española de Banca), Alejandra Kindelán, att lugna befolkningen med att ”vi är bland de bästa i Europa”.

En ekonomisk hjärtinfarkt i Silicon Valley Bank följdes av problem i schweiziska Credit Suisse.

En redan orolig spansk befolkning som brottas med hög inflation och stigande livsmedelspriser blev ännu oroligare.

Ordföranden vid Spaniens bankförening tar det hela med ro.

– Jag är mer övertygad än någonsin om att vi i Spanien har de bästa bankerna i Europa och möjligtvis i hela världen, sa Alejandra Kindelán när hon talade vid ett seminarium arrangerat av Nueva Economía Fórum.

Hon tror inte heller att det blir någon ”ekonomisk smitta” i Spanien.

– Det spanska finansiella systemet är hittills inte smittat. Från Credit Suisse har vi i flera månader hört att det är en bank som har sina problem.

Spanska banker har inga större exponeringar mot den krisande storbanken Credit Suisse. Tillsammans har de spanska bankerna cirka en miljard euro i Credit Suisse, en siffra som beskrivs som liten.

På torsdagen meddelade Europeiska centralbanken att man höjer sina styrräntor med 0,5 procentenhet. Det var i linje med förväntningarna. Bankens viktigaste styrränta är numera 3,5 procent.

Inflationen ser ut att förbli alltför hög under alltför lång tid, skriver ECB i beslutet. Höjningen görs för att säkerställa att inflationen i rimlig tid återgår till det medelfristiga tvåprocentsmålet.

ECB följer noga de rådande spänningarna på finansmarknaderna och står redo att agera vid behov för att bevara prisstabilitet och finansstabilitet i euroområdet.

Efter beskedet från ECB återhämtade sig den spanska börsen Ibex-35 som de övriga europeiska aktiemarknaderna. Ibex-35 steg på torsdagen med 1,5 procent till 8.890 punkter.

Klockan 11 på fredagen hade Ibex-35 stigit med 0,71 procent till 8.953 punkter.