Från StartGroup önskar vi gott nytt år och ser fram emot nya spännande möjligheter under 2020! Denna gång tänkte jag ge en tillbakablick av utvecklingen av fastighetspriserna på Costa del Sol de senaste fem åren. Hur har en bostad som år 2015 kostade 100.000 Euro utvecklats i pris under dessa år? Vilka områden har stigit mest? Här kan du läsa om aktuella ämnen som handlar om att sälja eller köpa bostad på Costa del Sol.

Som ni säkert vet är dock den spanska statistiken lika med statiskit… Dvs inte helt tillförlitlig så som bas har jag använt både annonsstatistik från Internet och den officiella statistiken.

Internetundersökningen baseras på m² pris från bland annat Internetportalen Idealista, som är den största digitala marknadsplatsen för bostäder i Spanien. Märk dock att deras statistik baseras på historiken i pris/m2 i de annonser som publicerats – ej på riktiga försäljningar. Jag har också tagit med den spanska statistiska centralbyråns (INE) index med år 2015 som bas. Detta index baseras på information från Notariernas riksförbund och utgörs av priserna på faktiska transaktioner. Jag har dock inte tagit med rapporter från bankvärderingsbolagen, som t.ex. Tinsa och Sociedad de Tasacion då jag upplever deras prissättning som verklighetsfrånvänd och hellre speglar deras uppdragsgivares (bankernas) önskan om marknadsutvecklingen än verkligheten.

Så hur har utvecklingen gått sedan dess? Om jag köpte en bostad för 100 000 Euro år 2015 – vad är den värd idag?

Enligt Internetstatistiken så ser det ut så här i Andalusien som helhet och i några utvalda kustkommuner:

2015
2016
2017
2018
2019

Andalusien
100000
104021
107165
110893
120688

Mijas
100000
109585
122684
127203
131393

Marbella
100000
106785
108244
118416
128674

Fuengirola
100000
113760
123827
136440
141412

Benalmádena
100000
104920
115825
124274
132243

Malaga
100000
100314
110860
124709
129156

Så om vi ska tro på annonsstatistiken så har priserna stigit mest i Fuengirola, där värdeökningen på fem år varit 41412 Euros, följt av Benalmadena och Mijas.

Från INE kan vi tyvärr bara få information om Andalusien som helhet och fram till år 2018:

2015
2016
2017
2018
2019

Andalusien
100000
102841
106101
111371

Men vi kan här se att den officiella statistiken ligger ganska väl i linje med Internetstatistiken, vilket ger en trygghet i att slutsatsen är av relevans.
Genomsnittpriserna i Andalusien som helhet är av förklarliga skäl lägre än kustkommunerna.

Vad vi själva såg under 2019 var en stark start följt av en avmattning mitt på året och ett enormt intresse under årets sista två månader. De spanska köparna har varit stabila medan de skandinaviska köparna gått ned i antal, troligen beroende på den dåliga kronkursen. Det mest intressanta dock har varit växelkursen GBP/Euro som präglats av Storbritanniens inhemska Brexit-kalabalik . Många britter har väntat med att investera i Spanien för att se vad som skulle hända med Brexit och Pundet mot Euron. Och så fort som det blev klart att det skulle bli en ”hyfsad” Brexit blev Pundet starkare och intresset ökade markant. Det sista kvartalet 2019 ökade förfrågningarna vi fått från Storbritannien markant, vilket bådar gott inför 2020. Att britternas köpkraft ökar är positivt eftersom de utgör en så stor grupp av de utländska köparna på Costa del Sol. På StartGroup är vi alltid konservativa i våra prognoser och som vi tidigare skrivit är det jätteviktigt att välja rätt! Vi tror på svagt stigande priser generellt i 2020 men med risk för ”prisras” på vissa nyproduktioner som inte sålt så bra som utvecklarna trott. Både för de nyproduktioner som nästan är klara och det finns mycket kvar att sälja samt de som inte kommit igång eftersom de inte sålt tillräckligt. Som alltid gäller den gyllene regeln: ”läge, läge och läge!”.

Om artikelförfattaren: Christofer Fogelberg är spansk mäklare och medlem i mäklarförbundet G.I.P.E. Kommer från Göteborg, men har bott permanent på Costa del Sol sedan 1999. Mäklare sedan 2001 och sedan 2003 driver han fastighetsmäklarföretaget StartGroup som har kontor i Calahonda, Mijas Costa. StartGroup har för närvarande över 650 privata försäljningsuppdrag, personalen talar 7 språk och alla är externt utbildade i PBC, Decreto 218 och LOPD. I november 2019 blev Christofer invald som advisory director för det internationella branschorganet Association of International Property Professionals, AIPP. Mer info www.startgroup.com