Till skillnad från resten av Málaga stad så dominerar västra Málaga, precis som Brooklyn domineras i New York av höghus. I västra Málaga finns många lediga tomter samt möjligheten att utveckla kontorsfastigheter till en bråkdel av priset jämfört med andra delar i Europa och resten av världen. Detta gör att många Techbolag också har visat intresse för västra Málaga.

I och med att Brooklynområdet attraherade högteknolgiska företag och startups så förvandlades denna del av New York från en fattig, betongliknande del av staden till ett modernt hipsterområde och blomstrande nav för entreprenörskap. Detta är just vad som i nuläget händer i västra Málaga. Utvecklingen av Málagas tunnelbana, samt anläggning av enorma kontorsfastigheter och stora parker samt ekologiska bostadsområden skall ge denna del av Málaga en kvalificerad och modern stadsbild. Högkvalificerad personal inom techsektorn skall lockas till Málaga för en ökad livskvalitet och många årliga soltimmar, vilket kommer att påverka Málagas utveckling positivt i flera generationer framöver.

AV FRANZÉN & ASSOCIATES

Det är inte många som känner till västra delen av Málaga stad, Málagas Brooklyn. Denna del av Málaga domineras av höghus och urbaniserades kraftigt under perioden 1950-1990 av olika byggaktörer. Då stadsplanen inte var riktigt genomtänkt på den tiden, så fanns tendenser till att denna stadsdel blev delvis överexploaterad.

Annons

Under urbaniseringen av denna del av Málaga så var man väldigt sparsam med att anlägga allmänna platser såsom parker, alléer och torg. Ett sådant överbebyggt område skapar en stadsbild av mycket betong samt avsaknaden av träd och växter, vilket samtidigt ger väldigt få skuggområden.

I nuläget finns det stora planer på att förbättra den västra delen av Málaga. Samtidigt söker sig etablerade techbolag och startups till denna del av staden. Precis som Brooklyn, som tidigare var ett slumområde i New York, förvandlades de till ett modernt hipsterområde. Sedan 2010-talet har Brooklyn utvecklats till ett blomstrande nav för entreprenörskap, högteknologiska nystartade företag och framstår som ett postmodern framtidssamhälle.

För investeringsråd gällande fastigheter och information om
Malaga Stad kontakta Malin Ingrid Franzén, Franzén & Associates,
Master Degree in Real Estate Business, GIPE: 3.743.
15 år i Malaga City och många års erfarenheter av fastighetsbranschen i Spanien och Sydamerika.

Bostadspriserna är lägre där än i de centrala och östra delarna av Málaga. Dessutom finns det tillgänglig mark. Där finns metro, universitet och inte minst teknikparken, Parque Tecnologico.

Till skillnad från andra delar av Málaga, där kommunen både nu genomför samt ska genomföra en stadsförnyelse, så kommer den västra delen av staden att utvecklas på ett helt annat sätt eftersom man här finner helt andra förutsättningar. Istället för att leda bort trafik och omvandla befintliga vägar till mötesplatser, så kommer man istället att integrera och exploatera mark som i nuläget inte är tillgänglig för allmänheten. Detta skall åstadkommas genom att skapa parker, nya kommersiella områden med kontor blandat med bostäder samt förbättra befintliga bostadsområden.

Projekt som kommer att genomföras är bland annat Plan Repsol, La Termica, Distrito Z, ERRP, anläggning av stora allmänna parker, utbyggnad av feriaplatsen och mycket mer.

PLAN REPSOL

Detta är ett projekt där man vill exploatera gammal industrimark till att bli en användbar/integrerad del av staden. Man kommer att uppföra flera höghus och skyskrapor med kommersiell och residenciell använding (bostäder, kontor och kommersiella lokaler) samt anläggning av en stor park med en artificiell sjö med träbroar, två hundparker lekparker för barn i olika åldrar, stråk för löpning, amfiteater, torg och caféer. Även kommunala parkeringshus kommer att anläggas där. Samtliga byggnader kommer dessutom att anpassas och optimeras för miljöskydd och energibesparing. Innan projektet startas och någon bebyggelse kan anläggs så behöver man respektera befintliga luftfartsservitut samt göra en dekontaminering av marken.

LA TERMICA

Vilket är ett annat stort projekt där man kommer att skapa ett stort kommersiellt grönområde med hotell, kontorsbyggnader, kommersiella lokaler, bostäder och parkeringsplatser. Två torn kommer att sticka ut i området som skall fungera som hotelloch kontorscentrum. Samtliga byggnader kommer att innefatta miljöskyddsåtgärder samt vara energibesparande. Precis som i fallet med Plan Repsol så måste man respektera luftfartsservitut samt göra en dekontaminering av marken, innan den bebyggs. Man kommer även att slutföra utbyggnaden strandpromenaden i denna del av staden.

DISTRITO Z

Detta är ett område som skall utvecklas och inspireras av den så kallade generation Z, vilket innefattar personer födda i slutet av 1990-talet samt i början av 2000-talet. Här kommer det att finnas flera bostadskomplex blandat med enorma grönytor. Man vill skapa en stadsdel med en stark känsla av gemenskap mellan grannar och en stadsmodell utformad på urbana paradigmer för hållbarhet och „Smart City”-konceptet.

Här är det tänkt att invånarna skall ha sin egen stadsträdgård och där de kan odla sina egna grönsaker. Man skall även kunna använda ett paketleveranssystem med hjälp av drönare och använda vindenergi för att ladda mobila enheter. Distrito Z kommer också att ha sin egen app där man igenom kan bland annat boka möte för träffar med sina husdjur, boka gemensamma platser för födelsekalas och/eller boka padelbana. Det kommer att finnas uppkoppling till 5G-nätet i hela området. Denna stadsdel som kommer att utvecklas ligger nära Málagas flygplats samt tunnelbana till universitetet och teknikparken (Parque Tecnologico).

ERRP

Ett annat projekt som kommer att förverkligas i västra Málaga är den så kallade ERRP – Rehabilitación de Etornos Residenciales de Rehabilitación Programada. Detta projekt syftar till att förbättra och förnya speciellt utsatta områden som präglas av dålig kvalitet och undermålig förvaltning av befintliga bostäder. Totalt sett handlar det om cirka 3800 bostäder där det bor socialt utsatta och sårbara familjer. Dessa områden innefattar: Sixto, Portada Alta, Palmilla och San Andres.

Anläggning av två enorma city parker. Två stora parker kommer att anläggas, Campamento Benitez och San Rafael. I dessa parker kommer det att finnas vacker grönska, utemöbler, stigar, hundparker, lekplatser för barn, torg, caféer och amfiteater. Vidare kommer hela parken nattetid att belysas med energisnåla LED-lampor.

Även ett auditorium kommer att installeras till väster om hamnen. För övrigt skall man utveckla både cykelvägar och ett tunnelbanesystem i hela västra Málaga. Ett nytt sjukhus är också planerat att byggas där. Feriaplatsen kommer att byggas ut.

Man kommer också att sätta upp LED-belysning i området för att öka säkerheten samt bygga solpaneler över ett stort område. Málaga kommer också att ställa upp som kandidatstad till att få utställningen Expo 2027, vilket är en stor internationell utställning, utformad för att visa upp nationers prestationer. Dessa utställningar varierar i karaktär och hålls i olika delar av världen på en specifik plats och under en viss tidsperiod.

Málaga kommer att presenteras som ”Den hållbara staden”, vilken är en av de största utmaningarna som det moderna samhället står inför såväl på medellång som på lång sikt: att göra befolkningstillväxt och stadsutveckling förenlig med miljöskydd och antagandet av innovativa lösningar som garanterar en förbättring i stadsbornas livskvalitet.

Málagas Brooklyn och framtiden i västra Málaga

Många nya techföretag har börjat visat ett intresse att etablera sig i Málaga. Anledningarna till detta är många. Techbranschen brottas ofta med att hitta kompetent personal (bland annat programmerare). Málaga är en stad med hög livskvalitet och som skulle kunna locka till sig människor med rätt utbildning och erfarenhet. Bland annat kan denna kompetens rekryteras från Norden och andra länder i EU och övriga världen samt spanjorer från andra delar av Spanien som vill bosätta sig i Málaga. En sådan satsning kommer att påverka Málaga i generationer framöver. Företag som exempelvis Google, Citybank, Vodafone, Virgin och Capgemini har redan valt att etablera sig (och är på väg), precis som många andra internationella företag. Företaget Virgin är just nu väldigt aktuellt med framtidens nya transportmedel Hyperloop med Richard Branson i spetsen.

Det är också värt nämna att Málaga valts som plats för att hålla världens ledande evenemang tillägnad digital affärstransformation, DES – Digital Entreprice Show. DES har tidigare hållts i Madrid. På DES 14–16 Juni i år medverkade bland annat Barack Obama tillsammans med andra världs- och företagsledare. På denna globala mässa presenterades 300 av världens främsta teknikföretag samt en kongress med 500 världens bästa experter relaterade till Digital Business Transformation som delade med sig av sina framgångar, tusentals besökare, till dialog om digital påverkan på företag och företags konkurrenskraft.

Vi ser en fantastisk stadsdel som växer fram som kommer att markera Málaga som stad i generationer framöver. Välkommen till Málagas Brooklyn!

Franzén & Associates Calle Olozaga 8, pl 1 29005 Malaga 0034-635 012 450 www.franzenassociates.com @franzenassociates