Många av våra investerare frågar om det aktuella läget för kopparindustrin och vad de kan förvänta sig. Med ökningen av ESG-standarder, renare transporter och den ökande efterfrågan på elfordon finns det ett stort behov av koppar.

Jag kommer att gräva djupare in i kopparmarknaden och diskutera dess förväntningar och överväganden för investerare. Även om koppar kan vara en intressant långsiktig investering, måste vi också ta hänsyn till kortsiktiga faktorer.

Kaspar Huijsman,
VD på Hugo Investing, brinner för investeringar på aktiemarknaden. Tel:+34 951 565 656

Efterfrågan på koppar drivs till stor del av elfordon. Till exempel använder en Tesla cirka 80 kg koppar. Att etablera en koppargruva är dock en tidskrävande process, vanligtvis 10 till 20 år, och det kommer med höga kostnader. Många företag är tveksamma till att investera i nya koppargruvor på grund av de miljarder dollar som krävs. För närvarande pågår en trend av konsolidering på marknaden, med stora aktörer som försöker förvärva andra parter.

Om man ser framåt, till 2040, förväntas efterfrågan på koppar öka med över 50 %, medan nuvarande produktion endast kan möta 16 % av denna efterfrågan. Resulterar i en betydande kopparbrist. Men att lösa detta problem är inte en snabb uppgift, eftersom att starta en gruva kräver tid och gruvdrift, vilket leder till högre kostnader. Ett intressant exempel är gruvan Oyu Tolgoi i Mongoliet, som togs i drift efter 20 års förberedelser. Att sätta upp gruvan innebar att bygga ett 200 km nätverk av tunnlar, vägar, flygplatser och kraftverk. Dessutom kräver gruvsektorn en betydande mängd el.

Annons

För investerare på kopparmarknaden finns det spännande möjligheter på grund av den växande efterfrågan, särskilt för elfordon och energiomställningen. Noggrant utvalda investeringsstrate- gier, som att investera i koppargruvföretag eller kopparrelaterade investeringsprodukter, kan hjälpa investerare att dra nytta av dessa möjligheter. Det är dock viktigt att ta hänsyn till känsligheten och riskerna som är förknippade med detta. Jag skulle gärna diskutera detta vidare med dig på Hugos kontor i Marbella.

Besök vår hemsida på www.hugoinvesting.com/nl eller kontakta oss på +34 951 56 56 56. Informationen i denna artikel ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Att investera medför risker.