Rykten har viskat om att den andalusiska förmögenhetsskatten skall tas bort och nu blev det allvar

AV PATRIK JÄGMO BJURFORS patrik.jagmo@bjurfors.se Tel +34 672 381 929

I många år har det talats om att förmögenhetsskatten i Andalusien har satt stopp för förmögna människor att bosätta sig i regionen. Andalusien har sedan 2011 haft förmögenhetsskatt, en skatt som togs bort 2008 men sedan återinfördes under den ekonomiska krisen. Då det är de autonoma regionerna som beslutar om förmögenhetsskatt har detta gynnat de regioner saknat denna t.ex. Madrid.

För Andalusien är detta som positivt då detta kan locka förmögna människor som är skrivna i Madrid att framledes skriva sig i Andalusien, vilket skulle ge ytterligare skatteintäkter till Andalusien i form av inkomstskatter. Dessutom kan man räkna med att dessa människor spenderar mer av sina pengar i Andalusien.

Annons

För bostadsmarknaden blir detta en positiv effekt då förmögenhetsskatten inte längre kommer att stå i vägen för människor som tidigare valt att skriva sig i andra spanska regioner eller rentav i andra länder.

Trots oroligheter i världen ser vi positivt på bostadsmarknaden. Att arbeta från hemmet är här för att stanna och oavsett kommer människor välja att arbeta från ett soligt Spanien om de har möjlighet.

Om artikelförfattaren: Om artikelförfattaren: Patrik kommer från Stockholm och jobbar på Bjurfors Real Estate har varit på solkusten i omgångar sedan 1984. Patrik har även tillbringat 3 år i en av byarna utanför Sevilla. Efter en lång karriär som VD/IT-entreprenör i Sverige, flyttade han 2018 återigen till Nueva Andalucia på Solkusten där han sedan 2004 haft lägenhet.