Har du funderat på varför saker sker på ett visst sätt och varför det alltid drabbar just dig? Har verkligen vissa av oss tur i spel men otur i kärlek och vice versa? Har du försökt att vända dina motgångar till medgång? Och händer allt av en anledning?

Av Sarah Åberg sarah.aberg@levereramera.eu

Är det bara i mitt huvud det ständigt snurrar djupa frågeställningar som det egentligen inte finns något rätt svar på? Eller svaren skiljer sig lika mycket som invånare i världen. Djupa existentiella frågor som också ger avtryck i våra liv, i uppfostran till våra barn och till valet av relationer och hanterande av situationer.

Dessa frågor skapar svar på hur vi banar vägen för vår framtid. Hur vi balanserar saker mot varandra. Valen vi gör, men framför allt hur vi styr allt med våra tankar. Det kanske viktigaste i detta är att i just dessa frågeställningar måste vi lära oss att hantera våra tankar och vad våra tankar medför våra liv. Kanske är inte bara en tanke just en tanke? Kan det vara så att om du tänker en tanke, så säger du indirekt till ditt medvetande att situationen är på ett visst sätt? Du påverkar därmed din framtid, utan att egentligen vara medveten om det.

Man brukar säga att allt som händer i livet, händer av en anledning. Orden som ofta ska plåstra om ett öppet sår. Orden som ska få oss att fina lugn och harmoni med situationen som är vad den är. Konstaterande!

Vissa kallar det för ödet, ett förbestämmande om hur vårt liv skall bli.

När en dörr stängs öppnas en annan, allt av en anledning. Finns det någon mening med det? Är det något eller någon som vill säga oss något? Vad eller vem beslutar om det?

När något i livet inträffar som vi inte kan rå på oavsett kopplat till glädje eller sorg får det oss att känna och att utvecklas tillsammans med att fatta beslut. Dina beslut måste grundas och vila på din inre existens. Unik för var och en av oss. Ingen kan besluta för dig, liksom du inte kan besluta för någon annan. Dina egna tankar här är avgörande. Tankenskraft är ett av de starkaste vapnen vi alla bär på. Just i detta tillstånd är vi alla människor helt lika. Valet att välja hur vi styr våra tankar.

Man pratar om tur och otur. Varför har vissa människor mer tur än andra? Kan det vara så att turen bara har med rätt inställning och positivitet att göra? Du dras till sådant du tänker och visualiserar. En olycka kommer sällan ensam säger man, kan det ha att göra med att du själv låter dig vara nedslagen av detta? Givetvis är dessa frågeställningar inte enkla att besvara inte heller att gestalta, men oerhört viktiga att lyfta. Allt blir vad man gör det till och din tro och tillit till saker är det som kommer att bli anledningen till hur du tar dig förbi hinder. Vi kan alla tränas i hur vi kan finna välbefinnande i vårt sätt att tänka.

Jag vill avsluta med att ett citat av min stora idol Mandy Hale;

Kom ihåg att när du känner dig nedslagen att ”ibland kan ett misstag bli det bästa beslutet du någonsin tagit”