Fråga nr 1: Vi upptäcker att den “Equity Release” som vi har investerat i ger oss betydande förluster. Bör vi fortsätta att upprätthålla investeringen, eller bör vi häva den?

Svar: Först och främst bör Ni vara medvetna om, att den finansiella struktur som Ni har investerat i, förmodligen är en affär av bedräglig karaktär. Detta innebär att investeringen aldrig kommer att kunna uppfylla de löften och förväntningar som utlovades i den stund, då Ni skrev under kontraktet. Det mest tillrådliga är att informera sig via en specialiserad advokat, gällande förutsättningarna för att kunna häva investeringen.

Fråga nr 2: Vad kan det få för konsekvenser att häva ett “Equity Release”-kontrakt?
Svar: Om Ni vill häva kontraktet med banken utanför domstol, är det normala att såväl banken som den enhet där Era pengar är investerade, kommer att debitera en ganska betydande summa för att avtalet ska upphöra. Denna summa kan variera mellan 4 och 8 % av investeringen. Därutöver tillkommer kostnader för upphävandet av hypoteket, bankens advokat och registrerad handläggning. Om Ni häver kontraktet med banken, bör Ni på förhand skriftligen informera Er om, vilka de konkreta ekonomiska konsekvenserna kan komma att bli vid annulleringen.

Fråga nr 3: Vad händer i detta fall med de förluster, som uppkommit under investeringens förlopp?
Svar: De redan uppkomna förlusterna kommer sannolikt att öka på grund av avgifterna och omkostnaderna som beskrivits tidigare. Det är av denna anledning som man inte brukar rekommendera att förhandla med banker utan att ha en oberoende juridisk rådgivning till sitt förfogande.

Annons

Fråga nr 4: Ska de ekonomiska rådgivarna som rekommenderade oss att göra investeringen också ta ansvar för det, som de ekonomiska förlusterna genererat på vår förmögenhet?
Svar: Klart och tydligt ja. De ekonomiska rådgivarna har, i de flesta av fallen, erbjudit sina “professionella” tjänster utan att på något sätt vara behöriga i Spanien för att få erbjuda ekonomisk rådgivning eller investeringar. Deras agerande är ett brott som på spanska kallas “intrusismo profesional” (obehörigt utövande av ett yrke). Som en konsekvens av detta, fastställs en skyldighet att ansvara för de skador som orsakats av omnämnda agerande. I många fall, är rådgivningen, den skattemässiga och rättsliga, som dessa förmedlare erbjuder totalt bristfällig och till och med falsk. Den information som ges av dessa “professionella”, är designad för att övertala de intresserade till att skriva på “Equity Release”-kontrakten. Detta bedrägliga agerande innebär också en skyldighet att täcka för den sveda och värk, som orsakats av förmedlarna. Förutom skyldigheterna sedda utifrån en brottslig karaktär, fastställer även civilrätten flera sätt för att dessa “rådgivare” ska ställas till svars angående sina skyldigheter gentemot kunden för de skador som genererats. Er advokat kan informera Er om detta.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336