Man tror att den spanska produktiviteten skulle öka om de anställda arbetade färre timmar om dagen.  

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) stödjer den spanska regeringens vilja att korta ner arbetstiden för landets arbetare. Organisationen tror att det skulle bidra till att minska arbetslösheten och öka landets produktivitet, som ligger långt under genomsnittet för medlemsländerna. 

OECD är dock tydliga med att de vill att det ska införas i samförstånd med fackföreningar och arbetsgivare, något som i dagsläget inte ser så troligt ut. Förhandlingarna om att minska en arbetsvecka från 40 timmar till 37,5 nästa år har stått still. Arbetsgivarna är inte villiga att sänka arbetstiden på grund av regeringens påtryckningar utan vill i så fall att det sker i form av nya kollektivavtal. 

OECD publicerade sin rekommendation i onsdags förra veckan som ett förslag för att öka produktiviteten i Spanien. Just nu växer den mindre än hälften av takten jämfört med genomsnittet bland övriga OECD-länder, 0,5 procent mot 1,2. Organisationen medger att det idag “bara finns begränsade bevis för att en kortare arbetsvecka ökar produktiviteten”. De menar dock att Spanien bör ta risken. Delvis för att samla mer empiriska bevis men också för att “det finns tydliga tecken på att långa arbetspass ökar hälsorisker, minskar tillfredsställelsen på jobbet och sänker produktiviteten per timme”. 

Färre timmar, inte dagar

Annons

Man föredrar att minska antalet timmar per dag snarare än att arbeta fyra dagar istället för 5. “Minskad arbetstid kan öka produktiviteten och förbättra balansen mellan fritid och arbetstid. En reform som minskar antalet arbetsdagar men samtidigt gör dem mer intensiva riskerar att inte göra det”, står det i rapporten. 

OECD står även bakom reformen som minskat temporära anställningar i landet. Men de är mindre positiva till de säsongsbaserade kontrakt som är permanenta men endast gäller under utvalda delar av året. Dessa har dubblerats det senaste året och man vill nu att de noggrant analyseras så att de inte blir “en ny källa till osäkerhet”, eftersom de erbjuder “mer anställningssäkerhet men viss ekonomisk otrygghet”.