Slutbesiktningstillståndet, liksom övriga tillstånd av detta slag, är administrativt en preventiv handling från kommunens sida, vars syfte är att kontrollera att fastställda handlingar förverkligas i enlighet med de normer som tillämpas på dessa tillstånd Den lagliga kontroll som ”Licencia de Primera Ocupación” genomför, omfattar inte alla aspekter och villkor som rör byggandet (förhållanden som rör stadsplanering), utan bara de aspekter som avser uppfyllandet och överensstämmelsen av de tillåtna användningsområdena, d.v.s att konstruktionen följer ålagda säkerhetsnormer och hälsoaspekter som lagliga villkor för tillståndet.

Alltså garanterar ”Licencia de Primera Ocupación” att bebyggelsen är fullt beboelig och att dess installationer är lämpliga för dess användning.

Byggnadslovstillståndet (Licencia de Obra), överser och kontrollerar i gengäld de tekniska och urbanistiska aspekterna av bygget som man vill genomföra. För erhållandet av detta tillstånd, måste man alltså presentera ett byggprojekt som i detalj visar vad och hur man skall göra.

Båda tillstånden, även om de syftar på till synes liknande aspekter, svarar upp till olika ändamål. Detta får oss att förstå att beviljandet av ”Licencia de Primera Ocupación” inte bör vara underordnat förekomsten av mindre fel i utförandet av det byggprojekt som man beviljade byggnadslovet till, alltid och när bebyggelsen är beboelig och lämplig att tas i bruk.

Enligt praxis har ”Licencia de Primera Ocupación” kommit att bli en andra kontroll av Byggnadslovet (Licencia de obras) och förenar därför dess införskaffning med att det som genomförts, stämmer med det byggprojekt som var underlaget för beviljandet av Byggnadslovet.

Inför detta finns det olika tillvägagångssätt för att undvika hindren för erhållandet av ”Licencia de Primera Ocupación”: ”Licencia de Primera Ocupación” med kravet att rätta till ej väsentliga brister i samband med verkställandet av bygget, ”Licencia Parcial de Primera Ocupación”, partiellt beviljande av licenstillståndet, modifiering av Byggnadslovet för att anpassa det till den behöriga, befintliga verkligheten och senare, ansökan av ”Licencia de Primera Ocupación”.
God praxis och en lämplig juridisk kunskap ger möjligheter att erhålla ”Licencia de Primera Ocupación” och på ett slutgiltigt sätt kunna nyttja den genomförda bebyggelsen.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.