Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: Vad är skillnaden på olika juridiska tjänster?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Advokatspalten: Vad är skillnaden på olika juridiska tjänster?

2015-05-13

Jag behöver hjälp med ett juridiskt ärende. Det finns en uppsjö av olika firmor som säljer juridiska tjänster, såvitt jag sett finns det revisionsbyråer, gestorior och abogados/advokater. Vad är skillnaden?


Skicka till en vän

Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Eftersom vi tillhör kategorin advokater redogör jag kort för vad som kännetecknar en advokat och abogado. Advokatfirman Göran Rise står under tillsyn av både Ilustre Colegio de Abogados de Malaga och Sveriges advokatsamfund, vilket innebär att vi följer reglerna för både abogados och advokater.

”Abogado/a” innebär att man är Licenciado en Derecho eller Grado en Derecho, samt är inskriven i Colegio de Abogados i den stad där man är verksam. Sedan några år krävs det också att man läst en master i abogacía, i vilken också ingår praktik. Att man är inskriven i det lokala samfundet innebär bland annat att man skall följa de etiska reglerna.

”Advokat” får endast den kalla sig som är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Till att börja med innebär det en studietid om cirka fem år för att bli jur. kand. och därefter arbete på advokatbyrå som biträdande jurist under minst tre år. Vidare skall man ha genomgått advokatsamfundets utbildning för advokatexamen och godkänts vid efterföljande examen. Utöver detta ska man ha gjort sig känd för redbarhet, och i övrigt anses lämplig att verka som advokat, innan man blir antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. 

En advokat är sålunda ledamot av Sveriges advokatsamfund och skyldig att iaktta det regelsystem som gäller för advokater, främst reglerna om god advokatsed. I en internationell jämförelse är de svenska reglerna mycket strikta och följs noggrant. En advokats främsta plikt är att visa lojalitet och trohet mot sina klienter inom ramen för gällande rätt och god advokatsed och får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller eget behag. För Dig som klient innebär det bland annat att Du alltid kan vara säker på att om Du anlitar oss eller annan svensk advokat så vet Du att vi alltid tillvaratar endast Dina intressen och inte är ”jäviga”, det vill säga att det inte föreligger motstående intressen.

Advokaten är skyldig att skydda sin klient genom egen försäkring och får inte främja orätt, fara med osanning, eller vilseleda motparten.

Klientprivilegiet ställer också höga krav på sekretess och diskretion, såväl internt på byrån som externt. Den information vi får från Dig behandlas med största förtrolighet.

Vi är den enda advokatfirman i Spanien som står under tillsyn av det svenska advokatsamfundet och följer de svenska reglerna om god advokatsed, utöver de lokala spanska reglerna.


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255