Kanarieöarna kan komma att få ekonomiska problem till följd av vad myndigheter kallar ”turismfientlighet” bland invånarna. Öarnas nya turismminister, Jessica de Leon, uppmanar nu befolkningen att ändra sin attityd och belyser hur viktig turismen, främst från Storbritannien, är för regionen. 

Enligt de Leon utgör turismen 35 procent av Kanarieöarnas ekonomi. “Den fientliga inställningen till turister som drivs på av vissa av öarnas sektorer börjar bli oroande”, sa hon i en intervju med Canary Weekly. Det är bland annat konflikter kring boendesituationen som ökat spänningarna mellan lokalbefolkningen och turister. Allt fler bostäder upptas av besökare vilket driver upp kostnaderna för invånarna på ön. Dessutom påverkar turisterna miljön på ön väldigt mycket. 

Protesterna mot turismen har blivit allt mer påtagliga och flera demonstrationer har ägt rum. Där har man kunnat läsa plakat med texter som: “Kanarieöarna är inte till salu”.

 – Massturismen har förstört och degraderat massor av platser på öarna. De 13 miljoner besökare som kommer hit årligen innebär ett ohållbart tryck på naturen, sade en representant från en protestgrupp.

Annons

Protestgrupper vill nu se lagar som skyddar intressena för personer som är permanent boende på öarna. De vill också se restriktioner som skulle minska antalet rum på olika hotell och hindra byggandet av nya byggnader kopplade till turismen.