Det är fortfarande stort massmedialt intresse kring förslaget till ny regional författning för Katalonien, det så kallade Estatut. Premiärminister Zapatero hade igår överläggningar med partikamraten och presidenten i regionen Pasqual Maragall. De två var efter mötet övertygade om att det ska gå att få ett godkännande av en ny författningstext i det spanska parlamentet senare i höst. Zapatero ska dock ha klargjort att regeringen räknar med att det kommer att bli nödvändigt att göra vissa förändringar i texten. Det finns nämligen ett par punkter som man tror att de juridiska experterna kommer att finna strider mot den överordnade spanska författningen. Det gäller bland annat den omstridda punkten där Katalonien definieras som en nation.