Ett glas vin och du lär dig spanska snabbare. Kan det vara möjligt? Ett måttligt vindrickande hjälper till när du ska lära dig ett nytt språk. En studie från universitetet i Maastricht visar att vin kan förbättra inlärningen av främmande språk. Det förbättrar både uttal och skriftspråk.

Nästa gång du vill imponera på andra med dina språkkunskaper kanske du borde ta ett glas vin innan du börjar prata. En nyligen genomförd studie som publicerades i Journal of Pharmacology visar att en måttlig mängd vin förbättrar dina möjligheter att lära och praktisera ett nytt språk.

Vi kanske tror det motsatta att alkohol skulle påverka minne och motorik negativt. Precis som ett glas vin till maten är nyttigt så kan även tre till fyra glas vin skada hälsan. Nyckeln är alltså mängden.

En grupp forskare från Storbritannien, Tyskland och Nederländerna valde ut 50 infödda tyskar som skulle lära sig att läsa, skriva och prata nederländska. Resultaten var överväldigande. De som hade konsumerat en måttlig mängd vin fick bättre resultat än de som hade druckit vatten särskilt när det kom till uttal.

Med tanke på resultaten kommer universitetet att utveckla denna studie.