Det finns inga regler gällande specifika kläder eller skor när man kör bil i Spanien. 

Men man kan ändå straffas med böter om polisen bedömer att ens klädsel hindrar en från att köra säkert. 

Under sommarmånaderna är det viktigt att tänka på hur värmen påverkar ens bilkörning. Högre temperaturer gör att vi blir tröttare och har lättare att bli arga vilket kan göra oss till sämre bilförare. 

Förutom att tänka på att vara utvilad och att dricka tillräckligt med vätska är det bra att ha klädseln i åtanke. 

Annons

I Spaniens södra regioner är det vanligt att folk kör barfota eller med flipflops på fötterna och endast med badkläder på. 

Det finns ingen lag eller regler som pekar ut specifika klädesplagg som otillåtna. Men enligt paragraf 13 i trafiklagen måste en förare säkerställa att den kan röra sig obehindrat och ha klar uppsyn när den kör. Något som kan påverkas av kläderna man bär. 

Man kan alltså få böter om man kör barfota, med flipflops eller högklackade skor om polisen anser att dessa hindrar en från att ha full kontroll över pedalerna. 

Även att köra i bikini eller bar överkropp kan leda till böter då det kan hindra föraren att sitta på ett korrekt sätt då de ofta blir obekvämt på grund av det obligatoriska säkerhetsbältet. Det kan dessutom vara farligt då bältet kan orsaka bränn- eller skavskador. Risken för allvarliga skador vid en olycka ökar också om man endast har badkläder på. 

Om polisen anser att ens klädsel är olämplig för körning resulterar det i böter på 80 euro. 

Enligt stiftelsen Club Europeo de Automovilistas (CEA) anser 96 procent av alla bilförare att de kör med lämplig klädsel. Men samtidigt medger 25 procent att de ofta framför bilen med endast badkläder på. Enligt undersökningen stämmer inte det som förarna tror är lämpliga kläder överens med riktlinjerna. 

Skiljer sig mellan regioner

Stiftelsens undersökning visar att inställningen till kläder varierar mellan olika delar av landet. Klimat och kultur tros vara de avgörande faktorerna bakom. I norra Spanien uppger 28 procent att de ibland kör i badkläder medan 56 procent gör det i landets södra delar. I norr medger 7 procent att de har kört bil barfota eller bara med flipflops. I söder stiger siffran till 13 procent. 

Andalusien toppar listan när det gäller att köra med badkläder, med 55,8 procent. Samtidigt har 11,6 procent kört med flip flops och 7 procent barfota. Detta står i kontrast till hur många som uppger att de bär lämpliga kläder. Alla som svarade i undersökningen sade att de har korrekt klädsel medan 21 procent medgav att de inte hade rätt typ av skor. 

I Castile-La Mancha kör 30 procent i badkläder och 10 procent med flipflops. Siffrorna för Valencia är knappt 20 respektive 10 procent. I Madrid 25,4 och 4,2 för badkläder och flipflops medan även 4,91 uppger att de ibland kör barfota. I Galicien säger 23,08 procent att de kör i badkläder och knappt 8 procent både vad gäller flipflops och barfota.