De senaste uppgifterna om när den nya efterlängtade motorvägsleden runt Málaga, den så kallade ”hyperleden”, kan stå klar är 2009. Då den existerande leden redan är mycket hårt belastad med köbildning i stort sett dagligen, ska ett antal åtgärder vidtas för att försöka lätta på trycket de närmaste åren. Motorvägsleden öster om Málaga (Ronda Este) håller redan på att byggas ut till en sexfilig motorväg på sträckan till Rincón de la Victoria. Det ska dessutom anläggas en ny länk mellan Ronda Este och motorvägen A-45 till och från inlandet, den så kallade ”Las Pedrizas”. Den nuvarande anslutningen mellan motorvägarna är inte tillfredsställande och orsakar ett stort antal olyckor. Det ska dessutom bli två nya av- och påfarter längs med den västra delen av motorvägsleden (Ronda Oeste).