På grund av mänsklig påverkan hade lammgamen i stort sett försvunnit från de europeiska bergen. 

Tack vare insatser från myndigheter och forskare har man kunnat återintroducera arten i Granadas bergskedjor. 

Insatserna för att förhindra att lammgamen utrotas börjar bära frukt i Granada. Antalet av arten har börjat växa i sin historiska hemvist i Sierra de Castril och i Sierra Nevada, där den tidigare inte varit bosatt. 

Det är första gången på flera årtionden som lammgamen syns i Granada. På grund av människors jakt samt utplacering av gifter för att råda bot på skadedjur har gamarna i stort sett försvunnit från de europeiska bergskedjorna. Senast den syntes till i Granada var 1986 och i slutet på 90-talet fanns endast ett fåtal exemplar i Spanien. De kunde hittas i pyreneerna. 

Annons

Tack vare åtgärder från andalusiska myndigheter och forskare har man kunnat släppa ut 90 lammgamar i det vilda i bergskedjorna Sierra de Cazorla och Sierra de Castril sedan 2006. Nu har regionregeringen satt ut artificiella bon samt ytterligare två unga fåglar för att befolka bergen ytterligare. 

Borja Nebot, som är huvudkoordinator för projektet att återhämta och bevara nekrofaga fågelarter i Andalusien, står bakom projektet och berättar att fyra fåglar har introducerats hittills i år och ytterligare tre ska släppas ut. 

Konstgjorda nästen

Det finns ett stort hinder för att projektet ska lyckas. Dessa fåglar återvänder nämligen alltid till sin födelseplats för att föröka sig. För närvarande föds de flesta i ett biologiskt center i Guadalentin i Cazorla. Man hoppas dock att man genom att placera dem i artificiella bon i tidig ålder (innan de kan flyga) ska lyckas lura gamarna att de är födda som vilda fåglar.

Under de första tre månaderna som fåglarna befinner sig i sina konstgjorda nästen matas de av sina skötare med tuber som går genom bergen till närheten av boet.  

Detta påminner en hel del om hur de skulle ha matats av sina föräldrar. Eftersom gamarna inte matar sina unga direkt utan lämnar delar av ett byte en bit ifrån boet. 

På så vis hoppas man att ungarna ska se på sitt artificiella bo som sin naturliga tillvaro och återvända dit i vuxen ålder för att para och föröka sig. 

Lammgamen blir vuxen vid sju års ålder och lever i det fria mellan 30 och 40 år. Under de senaste 10 åren har 16 exemplar fötts och kommer inom kort kunna börja flyga. 

I dagsläget finns omkring 65 lammgamar i Andalusien och de som har fötts i fångenskap för att sedan släppas ut spåras genom ett chip som opererats in i deras rygg. 

Dessa fåglar färdas mycket långa sträckor under sina yngre år. Vissa har till exempel korsat Medelhavet och tagit sig till Marocko. Beslutet att återintroducera dem i Granada kom efter att man upptäckt att flera besökte Sierra Nevada från sin hemvist. De andalusiska bergen har gott om lämpliga platser för dem att bygga bo och föda i form av bergsgetter och boskap.