Avlidna med covid eller i covid är den obesvarade frågan som vi sökt svaret på sedan pandemin startade. Att ta statistik med en nypa salt är sunt. Enligt en undersökning i Andalusien är dödsorsaken en helt annan bland en av fem avlidna med covid. Och det finns andra regioner där 40 procent har avlidit av andra orsaker.
Enligt det officiella registret vid Junta de Andalucía har 2.136 personer avlidit i Málagaprovinsen sedan pandemin startade. I regionen Andalusien rör det sig om 11.972 dödsfall.

Det första dödsfallet registrerades i Málaga den 13 mars 2020.

Men är det coronaviruset SARS-CoV-2 som har orsakat samtliga dessa dödsfall? Idag hänvisar Diario SUR till källor som förklarar att upp till 20 procent av dödsfallen har berott på andra orsaker än viruset, även om personerna avled efter att ha fått en infektion orsakad av viruset.

När personen testades för covid blev utslaget positivt men det var inte viruset som var orsaken till dödsfallet, det var en annan sjukdom.

I Andalusien är det 20 procent av de som räknas in bland ”covidpatienter som avled” som i verkligen avled av andra orsaker. Det finns regioner i Spanien som har finjusterat dödsfallen orsakad av påstådd covid. Det visar sig i efterhand att 40 procent av dessa avled av andra orsaker.

Vad som står helt klart för tillfället är att ovaccinerade står för majoriteten av smittade som är inlagda vid sjukhusen. Högst dödlighet är i befolkningsgrupper med underliggande allvarliga sjukdomar.