Från nu ger vi inga undantag för periodisk besiktning av svenskregistrerade bilar i Spanien. När det blir dags för besiktning måste bilen hem till Sverige. Det säger Hans Cassepierre, utredare vid Transportstyrelsen i en intervju för Svenska Magasinet.
Ett svenskregistrerat fordon ska besiktas i Sverige. Det är vad som gäller från nu.

Fram till helt nyligen fanns ett undantag.
– Många har sökt undantaget men just nu håller vi på att svara dem att undantaget är borttaget.

– Vi har under en period tittat på om en periodisk besiktning utförd i ett EU-land kan likställas med en besiktning gjord i Sverige. Transportstyrelsen, däribland våra chefer och jurister, har kommit fram till att en besiktning i ett EU-land som Spanien inte kan likställas med en besiktning som är gjord i Sverige, säger Hans Cassepierre, utredare vid Transportstyrelsen.

Hans Cassepierre är medveten om att EU-direktivet som reglerar fordonsbesiktning plus fordonslagen i Sverige och hela regelverket kan upplevas som krångligt.

Från nu gäller det alltså att de som har svenskregistrerade bilar i Spanien som ska in på kontrollbesiktning ska ta dessa till Sverige.

Råd inför resan
Hans Cassepierre ger några råd att tänka på före resan.

– Det gäller att kontrollera med de länd som du passerar och vad försäkringsbolaget säger om du kör en bil som är obesiktigad.

– Du får köra närmast lämpliga väg till besiktningen. Så är det i Sverige men länderna kan ha olika regler.

Hans Cassepierre säger att det finns ett stort intresse i ämnet.
– Vi har märkt att är det något land man ringer ifrån är det Spanien.

180 dagar
Det kan tilläggas att bilen ska vara registrerad i det land där bilen befinner sig det mesta av året. Det finns ett EU-direktivet som säger att en utländsks registrerad bil kan vara i ett annat land upp till 180 dagar.

– Sedan kan det finnas speciella regler. I Sverige exempelvis har vi andra regler för de nordiska länderna. Det betyder att en danskregistrerad bil kan vara i Sverige upp till ett år. Och det är faktiskt samma regler för spanskregistrerade bilar, de kan också vara i Sverige upp till ett år.

Det finns ett ”men”.

– Det kan vara svårt att uppfylla kraven med besiktning och försäkring om bilen är borta i upp till ett år, betonar Hans Cassepierre.

Under gårdagen publicerade Transportstyrelsen ett pressmeddelande.

”Om du bor utomlands under större delen av året och äger ett svenskregistrerat fordon, så ska fordonet registreras och besiktas i det land där det befinner sig.
Sedan reglerna för besiktning ändrades 2018 kan fordonsägare själva styra när besiktningen ska ske. Besiktningen kan då anpassas till en tidpunkt när fordonet är i Sverige.

Transportstyrelsen har tidigare beviljat dispens från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning i Sverige, men kommer inte längre att göra det”.

Vi har utrett om det är möjligt att likställa en besiktning i annat EU-land med en besiktning genomförd i Sverige. Slutsatsen är att en periodisk besiktning utförd i ett EU-land inte kan likställas med en besiktning gjord i Sverige, skriver Transportstyrelsen.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här från Transsportstyrelen

Läs mer: Besiktningarna rullade på trots pandemin