Två patienter vid sjukhuset Carlos Haya i Málaga har avlidit i komplikationer efter ha smittats av Klebsiella pneumoni och Acinetobacter. Patienterna avled i samband med komplikationer med andningen. Det säger representanten för facket Satse, José María de la Rosa, till tidningen La Opinión. De båda avlidna är män, 40 och 70 år.

Klebsiella pneumoni är en bakterie som finns i människans tarmar. Den är oftast ofarlig, men kan ibland orsaka sjukdomar som urinvägsinfektion och lunginflammation. Det är också klebsiella som många gånger ger hjärnhinneinflammation eller skapar Sepsis som inte är en sjukdom utan snarare en kroppslig reaktion som leder till ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver intensivvård.

I nuläget är 17 personer isolerade vid en avdelning vid Carlos Haya-sjukhuset i Málaga på grund av de smittats med Klebsiella. Flera rapporter i media har uppmärksammat spridningen av multiresistenta bakterier av arten Acinetobacter. Den andra personen som avled hade smittats av Acinetobacter.