Det spanska fastlandet har inte drabbats av en tsunami på mer än 250 år.

Men nu bedömer experter att det garanterat kommer att ske igen inom de kommande tre årtiondena. 

Spanien är inte en hotspot för tsunamis, men de kan inträffa. Senast det drabbade fastlandet var så långt tillbaka som 1755, i Cádiz, men nu varnar experter för att det sannolikt kommer att ske igen inom de kommande 30 åren.

Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission (IOC) visar i en ny rapport sannolikheten för att en tsunami ska inträffa i Medelhavet och påverka Spanien. Där slår man fast att risken för att en tsunamivåg på minst en meter i höjd är 100 procent fram till 2054.

Jordbävningar i Medelhavet

Annons

En tsunami är en serie vågor i en vattenmassa som orsakas av plötslig förskjutning av en stor volym vatten. Det sker på grund av jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred under vattnet. Söder om Iberiska halvön, vid Andalusien och Murcia, finns ett område med hög seismisk risk. Det vill säga att risken att den afrikanska plattan krockar med den euroasiska är stor. 

Även Kanarieöarna löper påtaglig risk att drabbas på grund av sin vulkaniska aktivitet. Vulkanen La Palma hade ett utbrott för tre år sedan som ödelade en del av ön. 

Då hjälpte civilskyddstjänsterna människorna i det drabbade området att samla viktiga föremål och evakuera på mycket kort tid. De ska enligt vittnesmål endast ha haft 15 minuter på sig att hämta sina tillhörigheter innan det var dags att lämna platsen. Om en tsunamivåg skulle drabba kusten skulle situationen vara liknande. Det finns bara 21 minuter för evakuering. 

National Geographic Institute i Spanien ansvarar, tillsammans med andra internationella organisationer, för att övervaka seismisk aktivitet som kan generera tsunamier. De gör detta genom nätverk av sensorer och bojar som kan upptäcka förändringar i havsnivån i realtid, vilket ger tidiga varningar till myndigheter och allmänheten. Trots detta är tsunamier mycket svåra att förutse men dessa verktyg kan åtminstone hjälpa till att undvika en humanitär katastrof. 

Om en tillräckligt kraftig jordbävning inträffar kan vågorna som den genererar bli upp till sex meter höga. Och de skulle nå kusten på mellan 21 och 35 minuter. Platserna i Spanien som löper störst risk att drabbas är kusterna vid Cádizbukten och Alboransjön.

Starka jordbävningar är inte vanliga i Spanien men flera riskzoner finns registrerade i landet. 

Vad ska man göra vid en tsunami?

I Chipiona, i Cadiz, gjordes förra året en beredskapsövning för tsunamier i regionen. Det var en del i att få certifieringen Tsunami Ready enligt UNESCO. 

Det här kan medborgarna göra om det inträffar: 

  • Man ska redan nu identifiera evakueringsområden som kan nås inom 15 minuter till fots. 
  • Gå till en plats som är så högt över havet som möjligt och undvik floder och hav.
  • Klättra upp på taket på en hög byggnad men se upp för elkablar och föremål som kan falla. 
  • Om man befinner sig nära kusten när en kraftig jordbävning inträffar och ser att havet snabbt drar sig tillbaka måste man evakuera.
  • Följ alla officiella riktlinjer som kommuniceras.