Nära 30.000 personer i provinsen Málaga disponerar assistanshjälp via telefon. Det är personer över 65 år, handikappade eller rörelsehindrade, och majoriteten är kvinnor. Ministern för jämställdhet, välfärd och socialpolitik María José Sánchez Rubio besökte under gårdagen Málaga i samband med ett informationsmöte kring utbyggnaden av akutmottagningen på Carlos Haya-sjukhuset som inleds i höst.

Den andalusiska assistanshjälpen via telefon SAT (Servicio Andaluz de Teleasistencia) har under sommaren tagit emot 203.300 samtal och gett rådgivning kring frågor som rör värme och andra situationer som kan uppstå under sommaren.

Assistanshjälpen via telefon fungerar kontinuerligt 24 timmar per dag året runt och har som främsta mål att ”främja äldre personers självständighet och de som har ett beroende eller handikappade”.

”Givetvis vill vi fortsätta och uppmuntrar till att de äldre får fortsatt stöd i sina hem för att integreras. Förutom att ge stöd är det viktigt att vi alla är uppmärksamma på nödsituationer och att familjer ger stöd och visar omtänksamhet” säger María José Sánchez Rubio.

Den andalusiska assistanshjälpen via telefon SAT sysselsätter 650 personer i Andalusien. De tar emot 16.319 samtal per dag i genomsnitt.