Det är en snygg gest. Men risken med att öppna hamnar för båtflyktingar kan innebära att alla kommer. Det säger direktören för strategiska studier vid försvarsdepartementet, Miguel Ángel Ballesteros.

Att Spanien är villiga att ta emot de 629 flyktingar som befinner sig på fartyget Aquarius har blivit uppmärksammat på bred front. Plötsligt tycks alla har glömt bort att utmed den andalusiska kusten ankom 7.128 flyktingar om vi går tillbaka ett år enligt siffror från regionalregeringen Junta de Andalucia.

Enbart hamnen i Málaga har tagit emot 828 personer de senaste sex månaderna vilket är fler än de flyktingar som finns ombord på Aquarius.

I en artikel i El Diario säger Ballesteros att 629 personer bara är toppen på ett isberg, och om du öppnar en hamn finns risken att alla tror att de kan komma dit.

Ur den synvinkeln har han visat förståelse för Italiens regering som avvisat de aktuella båtflyktingarna eftersom det tar tid att acceptera en massiv invandring utan att det samarbete som borde finnas inom Europeiska unionen är en realitet.

Enligt hans uppfattning har Bryssel agerat som om de har glömt att Italiens gränser inte bara är Italiens gränser utan även en del av Europeiska unionen. Båtflyktingar är ett stort problem som Europeiska unionen måste lösa menar direktören för strategiska studier vid spanska försvarsdepartementet.

Och problemet måste i första hand lösas i ursprungsländerna, det vill säga varifrån flyktingarna kommer. Det är länder vars levnadsförhållanden uppmuntrar till utvandring.

Möjlighet till utbildning, industritillverkning och utveckling bidrar till att potentiella flyktingar ser möjligheter i sina hemländer.

(Foto: SOS MEDITERRANEE)