Koranbränningarna har gjort att Sverige hamnat i fokus för allvarliga hot. Säkerhetspolisen hanterar löpande attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen utomlands.

Samtidigt höjs säkerheten vid svenska beskickningar i Spanien.

Terrorhotet mot Sverige har ökat. Av den orsaken höjs hotnivån till den näst högsta, en fyra, på den femgradiga skalan. Det meddelade säkerhetspolischefen Charlotte von Essen vid en pressträff klockan 13.

Terrorhotnivån i Sverige och Spanien ligger på samma nivå, en fyra på en femgradig skala där nivåerna anger inget lågt hot (1), måttligt hot (2), förhöjt hot (3), högt hot (4) och mycket högt hot (5).

Beskickningar utomlands

Säkerheten vid svenska beskickningar i Spanien ökar.

Annons

Samtidigt har den svenska regeringen under de senaste veckorna vidtagit åtgärder för att stärka säkerheten vid beskickningar utomlands.

Den som besöker honorärkonsulatet i Málaga får numera titta in i en kamera och vänta på att bli insläppt.

Det är en av flera insatser som svenska myndigheter beslutat om och som gäller beskickningar utomlands, erfar Svenska Magasinet.

Vi har varit i kontakt med Utrikesdepartementet i Stockholm för en intervju kring hur svenska beskickningar i Spanien påverkas. En intervju som UD vänligen avböjt.

I en mejl skriver UD att de ”kommenterar inte närmare hotbilden mot våra svenska beskickningar eller vilka säkerhets- eller beredskapsåtgärder som vidtas, eftersom detta kan minska effekten av åtgärderna och påverka anställdas säkerhet. Vår personals säkerhet är UD:s högsta prioritet”.

Konkret terrorhot

Att terrorhotnivån i Sverige höjs till en fyra betyder att de myndigheterna bedömer att det finns ett konkret terrorhot mot Sverige. Höjningen görs ”med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige”.

Beslutet bygger på en långsiktig, strategisk bedömning av attentatshotet mot Sverige och svenska intressen.

Det här är första gången sedan 2016 som nivån i Sverige bedöms som hög.

Försämrat säkerhetsläge

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen:

– Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säkerhetspolisen kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige. Hotet kommer att bestå en längre tid. Beslutet ska ses som en strategisk och långsiktig bedömning. Det är inte föranlett av en enskild händelse.

– Beslutet bygger på en samlad bedömning av hotnivån, som förvärrats successivt under längre tid.

Det svenska beslutet om att höja terrorhotnivån baseras på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) där Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) finns representerade.

Spanien på nivå 4 sedan 2015

Spanien har legat på nivå 4 på NAA (Nivel de Alerta Antiterrorista) sedan juni 2015 efter attackerna i Frankrike, Tunisien, Kuwait och Somalia.

Det spanska beslutet baseras på underlag från Inrikesdepartementet där Secretaría de Estado de Seguridad och en kommitté bestående av experter inom kampen mot terrorism finns representerade.

Det svenska beslutet om höjd hotnivå till en 4 väntas påverka resande mellan Spanien och Sverige med utökade gränskontroller.