Separatister i Baskien och Katalonien pressar på för att deras regionala språk ska bli officiella EU-språk.

Den svenska regeringen är tveksamma och säger att det finns flera minoritetsspråk i Europa som inte är officiella i EU.

Sveriges regering är tveksamma till att katalanska, baskiska och galiciska ska bli officiella språk inom EU, även om de ännu inte har tagit slutgiltig ställning. Med fler språk krävs fler tolkar vilket i sin tur påverkar budgeten.

Den svenska EU-ministern Jessika Roswall poängterar att Sverige ännu inte bestämt sig om förordningen som anger EU:s officiella språk ska förändras eller uppdateras. Hon säger enligt den spanska nyhetsbyrån Europa Press att man vill studera de juridiska och ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut.

Det är den tillförordnade spanska regeringen och Sánchezadministrationen som har begärt att frågan om att införliva katalanska, baskiska och galiciska bland EU:s officiella språk ska behandlas. Allt för att tillgodose vissa önskemål inför en kommande regeringsbildning.

Dagens officiella språk i Europa går tillbaka till 1958 då det togs beslut om 24 officiella språk.

Varje förändring kräver att EU:s samtliga 27 medlemsländer röster ja. Det räcker med att ett land röster nej så går inte förslaget igenom.

Spanien är EU:s ordförandeland under andra halvåret 2023. Frågan kommer upp vid nästa ministermöte på EU-nivå som hålls på tisdag 19 september.

Europa Press hänvisar till flera diplomatiska källor som är tveksamma till förslaget. Anledningen är ökade kostnader då fler tolkar krävs samt att det kan få andra minoritetsspråk att komma med samma krav.