Tidigare kunde en svenskregistrerad bil besiktigas vid det spanska besiktningsföretaget Applus som Svensk bilprovningen hade samarbete med. Sedan bilprovningen privatiserats i Sverige har möjligheten att besikta sin svenskregistrerade bil i Spanien dragits in. Bilbesiktning för svenskregistrerad bil måste numera ske i Sverige.

Men i höst har en enskild motion lämnats in i den svenska riksdagen av socialdemokraten Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot från Norrbottens län. Den 2 oktober lämnades motionen in och i den skriver Sven-Erik Bucht från Haparanda följande:

”Den internationella bilturismen är en stor, viktig och växande del av besöksnäringen. Som medlemmar i Europeiska unionen borde alla unionsmedborgare ges möjlighet att besiktiga sina fordon i vilket EU-land som helst. Den ökande rörligheten av fordon över gränserna och möjligheten att med dem vistas längre tider i andra EU-länder bör underlättas genom att fordon registrerat i EU-land kan kontrollbesiktas i annat EU land än där fordonet är registrerat”.

Därför vill Sven-Erik Bucht att regeringen tar initiativ på EU-nivå om godkännande av bilbesiktning i annat EU-land och snarast tar initiativ till att bilbesiktning i annat EU-land godkänns i Sverige.