Det verkar ännu inte finnas någon lösning på trafikinspektörernas strejk som har pågått sedan början av sommaren och som ger orimligt långa väntetider för uppkörning.

Trafikinspektörerna vid ”Dirección General de Tráfico (DGT)” strejkar tre dagar i veckan, de utför bara uppkörningar under torsdagar och fredagar och kön på elever som väntar på sin uppkörning växer för varje dag. Strejken är landsomfattande och berör således hela Spanien, men har slagit speciellt hårt mot mindre orter. Detta har gjort att många av DGTs avdelningar helt har slutat att acceptera nya ansökningar för uppkörning fram till dess att väntelistan har minskats.

Så här långt har strejken inneburit att 166.000 uppkörningar har ställts in i Spanien. Málaga är en av de hårdast drabbade provinserna och där har 7.000 uppkörningar tagits bort. Parterna träffades igår, och det var den första förhandlingen sedan den 22 augusti, de lyckades dock inte komma fram till någon överenskommelse. Men förhandlingarna fortsätter i dag och under tiden fortsätter även strejken.

Vad strejken handlar om är löner, trafikinspektörerna begär ett lönepåslag på cirka 200 euro per månad genom olika tillägg, samt att vissa förbättringar som DGT har åtagit sig för ett år sedan genomförs.

Annons

Relaterad artikel: Problem med att ta körkort i Spanien.