Det blev bara en tillfällig nedgång i inflationstakten under april månad. Statistiska institutet presenterade i dag siffrorna för maj månad och de visar en uppgång med 0,7 %. Det ger prognostiserade prisökningar utslaget på hela året på 4,6 %. Det är den högsta siffran i Spanien sedan juni 1995 och är ännu ett tecken på den ekonomiska kris som drar över landet. Huvudförklaringen till de höga siffrorna går att finna i de stigande oljepriserna. Den s.k. underliggande inflationen, där man inte tar hänsyn till energi och oförädlade livsmedel, stannade på 3,3 % på årsbasis efter maj månad.