Efter en namninsamling på Change.org vill hälsoministern korta ner de längsta jobbpassen inom vården från 24 till 17 timmar. 

Sjukvården är den enda sektorn där det är lagligt för en anställd att vara på jobbet 24 timmar åt gången. Dygnsjour introducerades i Spanien för 50 år sedan och är idag vanligt, trots att det kan påverka läkarnas arbetsprestationer. 

Hälsominister Mónica García har meddelat att hon vill sänka maxskiften från 24 till 17 timmar. Något som möter motstånd från sjukvårdsgrupper och fackförbund inom sektorn då de inte tror det är möjligt med de rådande resurserna som vården har. 

Den nuvarande modellen, som är en av orsakerna till det höga antalet utbrända personer som jobbar inom vården, debatteras efter att läkaren Tamara Contreras samlade in 120 000 underskrifter på hemsidan Change.org. 

Annons

24-timmarsdagarna är “fysiskt och mentalt utmattande” och leder till att vårdpersonalen “vill lämna yrket, byta specialisering eller fly från sektorn för att få bättre livskvalitet”, sade Contreras när hon togs emot av García för ett par veckor sedan. 

I sitt inlägg på Change.org beskrev Contreras situationen för landets vårdpersonal och bad om patienternas förståelse. Hon frågar läsarna om de skulle föredra en utvilad läkare eller en som inte sovit på 20 timmar om de skulle fatta ett beslut som kan gälla liv eller död.

Hänvisar till Sverige

Efter mötet mellan Contreras och García visade ministern sitt fulla stöd för läkaren. “När vi berättar för omvärlden, tror folk inte att det är sant. Vi måste sätta stopp för detta,” kommenterade hon och lovade att reformera systemet. Hon nämnde också Sverige som ett riktmärke för att ha gjort sig av med denna modell inom vården. 

Men att ändra schemaläggningen för landets vårdpersonal kommer inte att vara helt enkelt. Ekonomichefen på konfederation för spaniens medicinska fackförbund (CESM), María José Campillo, pekar på två stora hinder. Det första är bristen på läkare i landet, speciellt på små eller medelstora sjukhus. Hon påpekar att det i många fall inte finns nog med läkare för att fylla alla skift om de skulle kortas ner. 

Det andra är faktumet att jourskiften utgör upp till 50 procent av många läkares löner.