Undersökningsdomare Santiago Pedraz vid nationaldomstolen i Madrid skickade igår ut en internationell arresteringsorder mot tre amerikanska militärer. De tre var direkt ansvariga för den stridsvagn som öppnade eld mot journalisthotellet Palestina i Bagdad den 8 april 2003 under Irakkriget. Den spanska tv-fotografen José Couso och ytterligare en journalist omkom i beskjutningen av hotellet. I arresteringsordern anklagas de tre militärerna för dråp och brott mot det internationella samfundet. De amerikanska myndigheterna har tidigare sagt nej till en spansk begäran om att de tre ska höras i den spanska utredningen av ärendet, och det hålls för helt uteslutet att de tre skulle utlämnas till Spanien nu. Arresteringsordern innebär dock att de inte kan resa fritt i andra länder, då de skulle kunna gripas och utlämnas till Spanien därifrån.